Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szabadtéri tűzesetek megelőzése

Az ország több pontján számos nagy kiterjedésű tűzhöz riasztották az ország tűzoltóegységeit, melyekben már a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén működő tűzoltó-parancsnokságok is érintettek voltak. A tudatos megelőzés érdekében kérem az alábbi előírások betartására és betartatására fokozott figyelmet fordítson!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § (3) bekezdése szerint: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezései szerint a földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, valamint „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás)”

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, valamint ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A zöldhulladék elszállításának lehetőségeiről érdeklődhet a településén tevékenységet végző hulladékszolgáltató honlapján vagy ügyfélszolgálati elérhetőségein. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni. A tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlan elhelyezkedése szerinti település helyi szintű szabályozásairól az érintett önkormányzat hirdetményei között informálódhat.

Az égetés során a szabadtéri tűzgyújtás szabályait fokozottan be kell tartani, továbbá az aktuális tűzgyújtási tilalomra vonatkozó előírásokról érdeklődjön a http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ honlapon!

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi tűzvédelmi bírsággal sújtható, melynek mértéke 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség