Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Számítógépes képzés

A GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése”elnevezésű projekt a számítógép-használói alapkompetenciák fejlesztésére jött létre az állam által támogatott képzések keretében.

Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával közel kilenc milliárd forintos kerettel új, legalább százezer fő digitális készségeinek fejlesztését célzó programot indított a konvergencia régióban. A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem rendelkező csoportok számára a digitális alapkompetencia fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia. A kompetenciafejlesztésnek a motivációt erősítő szemléletformálással is ki kell egészülnie, mivel a digitális írástudatlanság részben szemléletbeli okokra is visszavezethető. A projekt kiemelt célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A program keretében kidolgozott 35-35 órás képzési programok gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatók.

A program céljaaz elsősorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a digitális alapkompetenciáik fejlesztése, annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak.

A program konkrét célja, hogy a résztvevő:

  • tudja használni az infokommunikációs eszközét (számítógép, tablet, notebook, okostelefon),
  • tudjon egyszerű szöveget írni, egyszerű mentési műveleteket végezni,
  • tudjon az interneten tájékozódni, tudjon elektronikus levelezést bonyolítani.

A programban részt vehetaz a magánszemély, aki:

  • a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti,
  • kevésbé fejlett régióban lakóhellyel rendelkezik,
  • jelenleg nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban,
  • párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.

A jelentkezők önrész nélkül, díjmentesen vehetnek részt a képzéseken. Cégünk által biztosított TABLETEN ingyen, költségek nélkül, megtanulhatják az informatikai alapokat, és a képzés végén haza is vihetik a Tabletet! Az 10 oktatási nap (minden nap 7×45 perces órákkal) bármely időpontban kezdhető, hétvégén és ünnepnapokon is akár. A képzéseket lakhely szerint, helyben, 15 fős csoportokban indítjuk.

A program felnőttképzési engedélyszáma: IKER 1, E-001538/2016/D003, IKER 2, E-001538/2016/D004

Info: Miklós Endre 70/775-3159