Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzéséről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal ezúton is tájékoztatja a termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy 2010. június 30-án letelt az a határidő, ameddig a földhasználó – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében – köteles volt a parlagfű elleni védekezést megtenni, vagyis az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni. A földhivatalok 2010. 07. 01-én megkezdik a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését, a települések külterületén.

A parlagfűvel fertőzött területek helyszíni ellenőrzését a földhivatal munkatársai lehetőség szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi felügyelőivel közösen végzik. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, mely alapját képezi a további intézkedéseknek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának feladata, hogy a parlagfűvel fertőzött területen a közérdekű védekezést elrendelje.

A parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni ellenőrzése minden esetben megtörténik.

A levélben megküldött, nevet, címet, terület megjelölést tartalmazó lakossági bejelentéseket külterületi földek esetén a körzeti földhivatalok fogadják. A belterületi parlagfüves területek bejelentése esetén az önkormányzat jegyzője jár el.

Felhívjuk a földhasználók figyelmét arra is, hogy a parlagfű elleni védekezés részeként a parlagfű-mentességet a vegetációs időszak végéig fenn kell tartaniuk.

Szolnok, 2010. július

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal