Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a haszonbérleti szerződések kifüggesztését követő hatósági jóváhagyásáról

A haszonbérleti szerződések kifüggesztéséhez kapcsolódó eljárásokban 2017. évben bekövetkezett, ügyfeleket érintő főbb változásokról az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az érintett ügyfelek számára tájékoztatást állított össze, amely az egységes eljárást is hivatott segíteni.

A mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző a haszonbérleti szerződést, kifüggesztését követően — a beérkezett jognyilatkozatokkal megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv (járási hivatal földhivatali osztály) részére jóváhagyás céljából, ezért a haszonbérbeadónak már a közzétételi kérelem, illetve haszonbérleti szerződés jegyzőhöz történő benyújtásakor szükséges mellékelni a használati megosztásról szóló megállapodást és az ahhoz tartozó térképi kimutatást amennyiben a használat a közös tulajdonban álló földnek nem az egészére (hrsz.) irányul.

A használati megállapodásra vonatkozó szabályokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló a 2013. évi CXXII. törvény (Földfogalmi törvény) 69-76. §-ai tartalmazzák. A mezőgazdasági igazgatási szerv által jóváhagyott szerződés alapján — 2017. január 01-től — hivatalból eljárás indul a földhasználat nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Így a jogszabályi feltételek fennállása esetén a kifüggesztés-jóváhagyás-földhasználati – nyilvántartásba vétel eljárások egy kérelemmel (közzétételi) indulnak.

Amennyiben a közös tulajdonban álló földre vonatkozó haszonbérleti szerződés esetén a Földforgalmi törvény 46. § (2) bekezdése vagy a Ptk. 5:81. § (1) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog gyakorlására kerül sor (társtulajdonos elfogadó nyilatkozata), akkor a tulajdonostársak között többlethasználati megállapodás jön létre a haszonbérleti szerződés szerinti tartalommal.

A tulajdonostársak közötti használati megállapodáshoz, vagy többlethasználati megállapodáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása. Erre vonatkozó eljárásokat a mezőgazdasági igazgatási szerv megszünteti. Ilyenkor a többlethasználati megállapodás földhasználati nyilvántartásba történő bejelentéséről a jogosult földhasználó tulajdonostársnak kell gondoskodnia.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági ás Földhivatali Főosztály