Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató adóügyekben az adózó és az önkormányzati adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáit az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.), valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (Eüsztv.) 2018. évtől hatályos jogszabályai határozzák meg.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont). Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban fontos rögzíteni, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) is ekként szerepel.

1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:

a) gazdálkodó szervezet – kivéve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet, az EVNY-ben nem szereplő személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja

b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között

– önadózásos adónemben a bejelentkezését, változás-bejelentését és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

2. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

a) természetes magánszemély

b) lakásszövetkezet,

c) adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület

d) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

e) az EVNY-ben nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói körbe tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóügyek elektronikus ügyintézése Jászboldogháza Önkormányzatának honlapján érhető el, az Önkormányzati Hivatali Portálon (továbbiakban: Portál) keresztül. A Portál az önkormányzati ASP központban az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és

jogi személy ügyfelei számára biztosítja az elektronikusan elérhető szakrendszeri szolgáltatások igénybe vételét.

A Portál az alábbi útvonalon érhető el:

A www.jaszboldoghaza.hu honlapon a jobb oldalon található ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS link megnyitása

‐ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL oldalon az ügyintézés megkezdéséhez alul kék mezőben található „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sávot kiválasztani

‐ Az önkormányzati kereső oldalon ki kell választani a település nevét: „Jászboldogháza”, majd a mellette levő kék mezőben lévő „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva ki kell választani „JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT”-át

‐ Ezt követően három menüpontból lehet választani: „ÜGYKÖVETÉS” vagy „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” vagy „ÜGYINDÍTÁS”

‐ Ügykövetés menüpont alatt az adózó a folyamatban lévő elektronikusan indított ügyének állapotát tekintheti meg.

‐ Az adóegyenleg lekérdezésnél az adózó az Ügyfélkapus, valamint az adóazonosítójele/adószáma azonosítása után lekérheti a helyi adó egyenlegét.

‐ Ügyindítás esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját: „saját nevemben” vagy „Meghatalmazottként/képviselőként”

‐ „Keresés az űrlapadatokban” kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt az „Adóügy”-et, valamint az „ÜGYTÍPUS” alatt az adónemet

‐ A kék mezőben lévő „lekérdezés” gombra kattintás után az oldal alján megjelennek az űrlapok.

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunk eredményeként könnyebbé válik a kapcsolattartás, és az ügyintézés!