Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya a vállalkozó. Vállalkozónak tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző egyéni vállalkozó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, a jogi személy, az egyéni cég, egyéb szervezet.

Állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. A bevallási nyomtatvány egy példányát jelen tájékoztatóhoz mellékelem. Tájékoztatom, hogy a bevallási nyomtatvány a www.iaszboldoghaza.hu honlapról letölthető, a nyomtatást követően pedig kézzel kitölthető.

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2011. (Xl 1.15.) sz. rendelete alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetve igényelheti vissza. Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Felhívom figyelmét, hogy a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, vagy egyáltalán nem teljesíti.