Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató mozgáskorlátozottak részére

Jogszabályi változás miatt a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentességmegállapításávalkapcsolatban a 2013. január 1-jétől változó feltételekrőlaz alábbiakról tájékoztatjuk:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényalkalmazásában (18. §. 12. pont.) súlyosmozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.)Kormány rendelet szabályaiból következően a2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással”, illetőleg a rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. §. ac) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak.

Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekinthető – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre, a szakértői szervnél  (2012. év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük.

Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton 2012. december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen csak az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.

Súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül az a személy, aki a 102/2011.(VI.29.)kormányrendelet 2. §. a) pontjában leírtaknak megfelel.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-mentesség megállapításához kapcsolódóan – az alábbi szakhatósági eljárás során kiállított

  • elsődlegesen a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal,
  • másodlagosan a Fot. (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv.) szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal, vagy
  • az Mr. (a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolattal

igazolható.

Amennyiben gépjárműadó-mentességhez kéri az ügyfél a súlyos mozgáskorlátozottság tényét megalapozó, a közlekedőképesség minősítését tartalmazó szakvélemény kiállítását, ezt mindegyik esetben a körzetközponti jegyzőnél (Okmányirodánál 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ) kérelmezheti. E kérelemmel az Okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében . A szakértői szerv szakvéleményét 60 napon belül adja ki.

Amennyiben Ön már rendelkezik a fentiekben leírt igazolások valamelyikével, kérem szíveskedjék azt a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni, illetve az év végéig beszerezni és a Polgármesteri Hivatalban leadni! Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön 2012. december 31-ig nem nyújtja be Hivatalunkhoz a fentiekben leírt igazolások egyikét sem, akkor gépjárműadó-mentességre  2013. január 1-től az új igazolás beszerzéséig nem lesz jogosult.

Letöltések:

Kérelem a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény beszerzéséhez

Útmutató a közlekedőképesség minősítő szakvélemény kérelemhez