Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Templom felújítás – projektismertető

A Jászboldogháza Római Katolikus Egyházközség az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások felhasználásával „Jászboldogháza Római Katolikus Templom felújítása” címen 15.522.304.-Ft, az Európai Unió és Magyarország által biztosított vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Jászboldogháza Római Katolikus Egyházközség 2012. év végén támogatási kérelmet nyújtott be a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülethez. A 2013. június 11-én kelt 1553054146 számú támogatási határozat értelmében a megítélt támogatással – mely 100%-os támogatás – Jászboldogházán a templom épületének külső- és belső felújítására került sor. A fejlesztés célja a leromlott, elavult templom épület felújítása, a tartószerkezeti elemek megerősítése, tetőszerkezet cseréje, részleges akadálymentesítése, és belső falfelület megújítása volt a településkép, illetve a kulturális tájkép megőrzésével.

Az 1930-as években épült jászboldogházi Szent Család Római Katolikus templom a település központi részén helyezkedik el. A közel 130 hívő befogadására alkalmas templom tető- és födémszerkezete az elmúlt években elhanyagolt állapotba került, műszaki állapota nem felelt meg a mai kor követelményeinek, felújítása már évek óta megfogalmazott települési igény.

A projekt keretében a katolikus templom tetőcseréje mellett a mozgásukban korlátozott személyek épületbe való bejutásának biztosítása valamint belső festési munkák is megvalósításra kerültek. A 173 m2 templom helyi népi építészeti értékek, stílusjegyek figyelembevételével került felújításra. A lakók elégedettséggel fogadták a templom külső és belső képének megújítását, különösen a templombelső új stílusú megjelenését. A templom barokk stílusú olykor erőltetett díszítőfestése helyett szecessziós stílusú letisztult, meleg árnyalatú díszítések valósultak meg egyházi témájú szimbólumok és emblémák megfestésével. A szentély boltozatán található Szentháromságot ábrázoló freskó festmény restaurálása is megtörtént, valamint az épületben található szobrok is megújultak, megszépültek, egyedi, letisztult festést kaptak.

A külső kivitelezési munkálatok 2013.09.14-én kezdődtek meg, a belső felújítás befejezésére 2014. július 10-én került sor. A projekt kivitelezői a jászapáti RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft. valamint a kisgyőri székhelyű Király József képző- és iparművész volt.

A jászboldogházi egyházközség az alapvető hitéleti tevékenységek mellett számos más példaértékű szociális, oktatási és kulturális tevékenységet folytat a településen. Az Egyház aktívan részt vesz a helyi és kistérségi társadalmi életben, a plébános részt vesz a településen élő hátrányos helyzetű fiatalok oktatási és nevelési felzárkóztatásában, a hitélet megismerésében és elmélyülésében is segítséget nyújt, illetve az idősek és elszármazottak közösségi programjaiban is aktív szerepet vállal.

A projekt eredménye, hogy a hitélettel szorosan összefüggő tevékenységek elsajátításához, népszerűsítéséhez kapcsolódó események, programok színteréül szolgáló templom biztonságosabb, esztétikusabb és komfortosabb feltételei megteremtődtek.

A projekt megvalósítása során a környezetre káros anyaggal bevont 312 m2 tetőszerkezet cseréje megvalósult az eredeti szerkezet megtartásával, tartószerkezeti elemek megerősítésével. Az épület hátsó bejáratánál akadálymentes rámpa, a bejáratnál pedig 3 méter lépcsőkorlát készült, az épülethez tartozó, vörösréz lemezből készült függő ereszcsatorna és lefolyócső elhelyezésre került. A templombelső falfelületének egyedi festése és freskók, szobrok szecessziós stílusban való újjáélesztése 580 m2-en megtörtént, a 8 db szimbólum egyedi technikával felfestésre került. Az ablakok körüli friz, illetve félpillérfők alatti motívumok, mint díszítőelemek új megjelenést kaptak.

A fejlesztés megvalósulása kiemelt társadalmi, természeti hatással bír, hiszen a templomban szervezett közösségi élet, programok feltételei javulnak. A falu egyik népi építészeti értékkel bíró épülete újult meg, így a településkép javítását is szolgálja a beruházás.