Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vízdíj

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nevében arról Szeretném Önt előzetesen tájékoztatni, hogy 2016 januárjától a teljes szolgáltatási területünkön a pénzbeszedős fizetési módot felváltja a csekkes befizetés.

(A változással megszűnik a helyi Takarékszövetkezetek közreműködése is a vízdíjszámlák beszedésében!)

A csekkeket tartalmazó számlákat a TRV ZRT. postai úton küldi meg felhasználói részére. Természetesen, akik eddig csoportos beszedés útján teljesítettek, csekkes, illetve átutalásos számlát kaptak, azokat a változás nem érinti. A módosítással a lakosok kényelmesebb ügyintézését kívánja cégünk elősegíteni.

Emellett, Társaságunk 2016-ban fokozatosan egységesíti leolvasási gyakorlatát is. Lakossági felhasználók esetén a korábban alkalmazott havi, negyedéves helyett, áttérünk a féléves leolvasásra. A számlák kibocsátása továbbra is havonta történik. A leolvasások közötti időszakokban, havi átalányfogyasztásról szóló számlákat kap kézhez a felhasználó.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy öt átlagfogyasztáson alapuló részszámla kiküldése után kapja kézhez a fogyasztó az elszámoló számlát, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban elszámolt díjak közötti különbözetet.

Természetesen eddigi, jól bevált gyakorlatunknak megfelelően továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját fogyasztási szokásait figyelembe véve a felhasználó saját maga határozza meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezheti a TRV Zrt. felé.

Ugyanakkor az egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkező ügyfél kérhet havi, tényleges vízfogyasztás alapján készített számlát. Ebben az esetben, a felhasználónak kell minden hónap 20-ig bejelenteni a vízóraállását Társaságunknál.

Tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a leolvasás gyakorisága nem változik a közületi felhasználóknál. Esetükben továbbra is megmarad a havonkénti leolvasás. Marad a havi leolvasás a mellékmérős lakossági felhasználóknál is. A változás nem érinti továbbá az idényjellegű felhasználókat sem. A módosulásokról a TRV Zrt. a számlával együtt is értesíti felhasználókat, a részletekről pedig az érdeklődők bővebben olvashatnak majd a www,trvzrt.hu honlapon is.

TRV Zrt