Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A közterületek használatáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának 2/2019 (III.12.) rendelete szabályozza a közterületek használatának rendjét, az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat olvashatják.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély szükséges.

A kérelmet a jobb oldali elektronikus ügyintézés logóra kattintva, az ügyindítás gomb megnyomása után lehet kiválasztani. Lehetőség van az online kitöltésre, majd ügyfélkapus elektronikus beküldésre, de akár a kitöltött nyomtatványt kinyomtatva, papír alapon is beadható vagy az üres nyomtatvány kinyomtatható és – kézi kitöltés után – szintén papír alapon beadható.

A polgármester engedélye szükséges:

a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés, üzleti védőtető, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) Árusító és egyéb pavilon (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
c) alkalmi és mozgó árusításra,
d) idényjellegű árusításra (pl.: fenyőfa, dinnye, zöldség-gyümölcs, virág, stb.)
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
f) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi elhelyezése céljára,
h) közterületen végzett szolgáltatásokra,
i) Tüzelő, egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére,
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.

Nem kell közterület-használati engedély:

a) Tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére, amennyiben az a 24  órát nem haladja meg és a közlekedést  nem akadályozza.
b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja.
c) közmű- és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb.) halasztást nem tűrő hibaelhárítása esetén.
d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja
e) rendészeti szervek, a mentők, tűzoltók, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez
f) az önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási, kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények esetén.

Nem engedélyezhető és tilos a közterület- használat:

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét (háztartási vagy kommunális), valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására
c) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú – tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vonatató, nyerges vontató, lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – közterületen történő tárolására,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) eseti rendezvények kivételével, szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására.

A rendelet teljes szövege elolvasható a Nemzeti Jogszabálytárban.

Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény

a) közparkban
b) középületek falain
c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon (pl. buszváró, pad), kivéve villanyoszlop
e) emlékműveken
f) szobrokon.

Jogellenes a közterület-használat:

a) a közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén,
b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól – meghatározott céltól, időtartamtól, terület mértéktől, feltételtől, stb. – eltérő használat esetén,
c) nem engedélyezhető célra történő igénybevétel esetén.

Aki a közterületet jogosulatlanul – azaz közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén -, a polgármester és a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselője felhívására köteles 3 napon belül közterületi használata iránti kérelmet benyújtani.

A jogosulatlan használó a közterület jogosulatlan használatának időszakára is közterület-használati díjat köteles fizetni.

A közterület engedély nélküli használatára vonatkozó jogkövetkezményeket a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.

A kiszabható bírság mértéke 5.000-150.000 Ft-ig terjedhet!

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának díjait a 52/2013. (VI. 17.) Önkormányzati Határozat tartalmazza az alábbiak szerint:

 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla (m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik: 250 Ft/m2/hó
 2. Árusítófülke, pavilon: 400 Ft/m2/hó
 3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató: 1.000 Ft/hó/db
 4. Személygépjármű: 3.000 Ft/hó/db
 5. Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére: 50 Ft/m2/hó
 6. Önálló hirdető-berendezések, táblák: 500 Ft/m2/hó
 7. Transzparensek (felülete m2-ben): 50 Ft/m2/nap
 8. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmeléktárolás, állványelhelyezés
  Önerős magánlakás – építésnél (sávonként, időszakosan emelkedő mértékű)

  • 30 napon belül: 100 Ft/m2/hó
  • 6 hónapig: 150 Ft/m2/hó
  • 6 hónapon túl: 200 Ft/m2/hó

  Egyéb esetekben: 200 Ft/m2/hó

 9. Alkalmi és mozgóárusítás: 100 Ft/m2/nap, de minimum 1.500 Ft/nap
 10. Vendéglátó-ipari előkert: 400 Ft/m2/hó
 11. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, áru kirakodás: 200 Ft/m2/hó
 12. Kiállítás: 200 Ft/m2/nap
 13. Alkalmi vásár: 500 Ft/m2/nap, Művelődési Ház – 10.000 Ft/nap
 14. Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével (büfé): 1.000 Ft/m2/nap
 15. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata: 100 Ft/m2/nap

Dr. Dinai Zoltán
jegyző