Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 2.§ alapján az alábbiakról tájékoztatom Jászboldogháza településen helyi iparűzési adófizetésre kötelezett adóalanyokat.

A 2021. évben esedékes iparűzési adóelőleg kapcsán 50%-os kedvezményt érvényesíthetnek a fenti Kormányrendeletben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók abban az esetben, ha 2021. február 25-ig kizárólag elektronikus úton, kizárólag az állami adó- és vámhatósághozbenyújtják a21NYHIPA nyilatkozatot.

A nyilatkozatot a NAV továbbítja a nyilatkozatot tevő székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Fontos megjegyezni, hogy a telephely szerinti önkormányzathoz csak akkor tudja a NAV továbbítani a nyilatkozatot, ha a telephely be van jelentve a NAV-hoz. Amennyiben a telephely szerinti önkormányzat a nyilatkozatot a telephely NAV-hoz történő bejelentésének hiánya miatt nem kapja meg, akkor az adózó a telephely szerinti önkormányzatnál nem jogosult az előleg-kedvezményre.

A tételes adóalap megállapítást választó KATA-alanyoknak nem kell benyújtani nyilatkozatot, mivel ők évi két részletben adót fizetnek és nem adóelőleget. Részükre a 2021. évben az iparűzési adó mértéke 1%, azaz az éves adó 25 ezer forint.

Vonatkozó jogszabályok: 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet

Bővebb információ, felvilágosítás: Farkasné Szabó Mária, 57/460-011, 1400-as mellék.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző