Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Az erdők védelmében

Ma Magyarország területének ötödét borítja erdő és a tél közeledtével hangsúlyos probléma az erdőterületek vagyonvédelme, a falopások megelőzése.

Szomorú tapasztalat, hogy az ilyen jellegű jogsértések megyénket is elérték. Az eltulajdonított fa értéke a pár ezer forinttól a több százezer forintig is terjedhet. Esetenként védett fafajok válnak az elkövetők „áldozatává”.

Az erdős területek általában a lakott településektől távol esnek, ritkán látogatottak, ami megnehezíti ezen bűncselekmények elleni hatékony védekezést.

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, így tőle is függ az, hogy erdős területe mennyire válik az elkövetők célpontjává. Tanácsaink az alábbiak.

–          A tulajdonosok beszéljék meg egymás között, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik, látogatják – célszerű lehet a látogatások időpontját előre egyeztetni, annak érdekében, hogy a terület sokáig ne legyen magára hagyatott – az erdőterületeket, értesítik egymást, ha gyanús körülményt észlelnek.

–          Ha a településen működik polgárőrség, mezőőri, tanyagondnoki szolgálat, természetvédelmi őrszolgálat, település vagy városőrség, vadásztársaság velük, illetve az erdészekkel is célszerű felvenni a kapcsolatot kérve, hogy tevékenységük során kísérjék figyelemmel az adott területet.

–          Amennyiben gyanús személyek mozgását tapasztalják a területen, jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát.

Szezonális házalás

A fűtési szezon közeledtével ezen a vidéken is megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor számtalan házaló kínál olcsó tüzelőt gyanútlan embereknek. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról, szinte tálcán nyújtják a nagy üzlet lehetőségét. Sajnos a legtöbb esetben a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény.A vevők, viszont csak akkor szembesülnek a kedvezőnek tűnő üzlet következményeivel, amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből származó árut.

Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül kedvező áron kínált „termékből” az értékesítés során sokkal kevesebb mennyiséget adnak át az árusok, így megkárosítva a vevőket.

További veszélyeket rejt magában, hogy a tűzifa bepakolása során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.

Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetőség szerint a régi megszokott, ill. ellenőrzött helyről  pl. Tüzéptelepről vásároljuk meg a téli tüzelőnket.

Fa tolvajok, illegális fakitermelők

A tapasztalat az, hogy előfordul a kis mennyiségben, saját használatra, szabálysértési értékre történő fakivágás és eltulajdonítás, de egyre gyakoribbá válik az eladásra szánt nagyobb mennyiségű fa kitermelése is, amellyel esetenként több százezer forintos kárt okoznak az erdő tulajdonosainak, kezelőjének

Kétféle esettel találkozhatunk, az egyik, amikor lábon álló fákat vágnak ki, ezzel nemcsak anyagi, hanem ökológiai kárt is okozva, másfelől az erdészet által szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet „lovasítják meg”, akár teherautóval is.

Az alkalmi fatolvajok a kistelepüléseket járva árulják is a lopott portékát. Aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény elkövetőjévé, orgazdává válik, ugyanakkor könnyen lehet bűncselekmény sértettje is, mivel több esetben előfordul, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kért, vagy a mérés alkalmával csal.

Tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg az eladó becsületességéről, kérjenek az áruról származási igazolást.

A 2009-ben módosított új erdőtörvény nyomán, az erdész megállíthatja, visszatarthatja a falopáson rajtakapott tolvajt. Továbbá a kivágáshoz használt eszközt is jogában áll elvenni. Emelkedtek a büntetési tételek is. 1 köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdővédelmi bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig, az erdész feljelentését követően szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben. Továbbá, ha védett területen követték el a lopást, akkor természetkárosítás címen akár börtönbüntetést is kaphat a tolvaj.

Elzárással is sújtható a szabálysértő

Az elkövetők elrettentő erővel bíró, szigorú bírósági ítéletekre számíthatnak a módosított szabálysértési törvény következtében is.

2010. augusztus 19-től, akár 150 ezer forintos pénzbüntetéssel vagy elzárással is büntethetővé váltak azok, akik húszezer forintot meg nem haladó értékű lopást követnek el.

Az elzárás legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb pedig 60 nap, ha viszont az elkövetőt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt is felelősségre vonják, akkor az elzárás maximális időtartama 90 nap.

A szabálysértési törvény módosulása a fiatalkorúakkal szemben is lehetőséget biztosít elzárás büntetés kiszabására, amelynek maximumát a felnőtt korúakra kiszabható mérték felében, 30 napban határozza meg, halmazat esetén 45 nap.

A szabálysértési törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetőjét a rendőrség tettenéréskor a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe veheti, akkor is, ha ugyan a helyszínről elmenekült, de a rendőrség a jogsértés elkövetésétől számított 48 órán belül elfogja.

–          Például eddig is eljárás indult a lopott fát biciklijén hazatoló felnőtt ellen, viszont most azonnal 60 nap elzárást kaphatnak. –