Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása (továbbiakban: Jöt.) alapján a magánfőzött párlat adója helyi jövedéki adó.

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el. Az előállított, magánfőzött párlat adója évi 1.000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg.

A Jöt. 63.§ (2) bekezdés alapján:

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig

Magánfőző: az a 18 életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Adóköteles a magánfőzés:Ha a párlat előállítás a magánfőző lakóhelyén, gyümölcsösében (legfeljebb 50 liter mennyiség 1 évben) történik, maximum 100 literes desztilláló berendezésben.

Az adó mértéke évi 1.000,- Ft, mely független a mennyiségtől. A párlat csak saját fogyasztást, vagy adóraktárnak való értékesítést szolgálhat.

Bejelentés, bevallás
A desztillálóberendezés tulajdonszerzéséről a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, a meglévő berendezésről 2015. január 15-ig kell bejelentést tenni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje a főzést követő év január 15. napja. Első alkalommal 2016. január 15-ig kell a bejelentési és a bevallási kötelezettségnek eleget tenni.
A szükséges nyomtatványok letölthetőek honlapunk Letöltések / Nyomtatványok menüjéből.

Vonatkozó jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2003. évi XCII törvény az adózás rendjéről

Önkormányzati Adóhatóság