Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Megnyílt a Jászberényi Kormányablak

November 19-én, csütörtökön délelőtt – egy jelentősebb részben hazai, kisebb részben pedig Európai Uniós forrásokból finanszírozott több mint 66 millió forintos beruházás eredményeként – hivatalosan is megnyílt a Jászberényi Kormányablak.

Október közepe óta próbaüzem volt élesben, kiváló eredményekkel. Az ügyfélfogadási idő több mint heti tizennyolc és fél órával nőtt, a körülmények huszonegyedik századiak. Ez alkalomból arra kértük a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét, dr. Dobos Róbertet, hogy az elvekre, a tényekre és a számokra hagyatkozva mutassuk be az átszervezés lényegét.

A konkrétumok előtt kezdhetjük néhány bevezető kérdéssel? Miért volt szükség a kormányablakokra?

Az állampolgárok az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és ennek alapján képet alkotnak annak működéséről. Jogos elvárás a részükről, hogy ügyeiket gyorsan és egyszerűen intézhessék, igényük fókuszában a közigazgatás eljárásának egyszerűsége, gyorsasága és hatékonysága áll. Napjaink közigazgatást érintő átalakításának 2010 óta tartó folyamatában az ügyfélbarát szemléletmód kiemelt helyet foglal el.

A cél egy olyan közigazgatás létrejötte, ahol az ügyintézők, az ügyek kerülnek közelebb a polgárokhoz, és nem a polgároknak kell az ügyek után járniuk, hiszen az az idő, amit a polgár az ügyintézéssel tölt, az bizonyos tekintetben egyfajta „kiesett idő”-ként értékelhető mind a nemzetgazdaság, mind a család oldaláról tekintve. Tehát elmondhatjuk, hogy a kormányablak rendszer kialakításával egyfajta társadalmi és nemzetgazdasági cél megvalósítása is körvonalazódni látszik.

Elmondaná röviden, hogy ez alapján honnan hová tart ez az átalakítás?

Ha tartunk egy rövid közigazgatás történeti visszatekintést, akkor azt láthatjuk, hogy az ügyfélszolgálati ügyintézés 2011-et megelőzően alapvetően különböző színvonalon történt. Az ügyfélszolgálati pontok különböző informatikai háttértámogatással, különböző helyeken, különböző szervezeti struktúrák részekén működtek, működésük és nyitva tartásuk sem volt egységes, nem léteztek egységes szakmai elvárások. Az ügyfél kiszolgálásának színvonala egyenetlen volt, sokszor az ügyfélfogadó tisztviselők jóindulatára és képzettségére volt bízva az ügyintézés eredményessége, gyorsasága és jogszerűsége. Emellett az ügyfélszolgálati épületek állapota, berendezése és felszereltsége is rendkívül eltérő képet mutatott és mutat.

A 2010-ben indult közigazgatási reform egy részről egy szakmai programnak tekinthető, másrészről ugyanakkor önmagában foglalja az állam és a polgárok közötti kapcsolatrendszer egyfajta újradefiniálását is. A cél, hogy a közigazgatás olyan szolgáltatásokat nyújtson a polgároknak, amelyekkel elégedettek lesznek.

Hogyan érinti mindez az állampolgárokat és a gazdasági élet szereplőit?

A magasabb szintű, gyorsabb, egyszerűbb, jobb, kulturáltabb ügyintézés a versenyképességet is segíti. Ez esetben a cél az, hogy Magyarországon minél versenyképesebb legyen a gazdaság, valamint hogy mindezzel összefüggésben az ügyintézések során mind a vállalkozók, mind a munkavállalók minél gyorsabban, egyszerűbben tudják intézni az ügyeiket. Az állampolgár, mint ügyfél kiszolgálása a mindenki számára jól ismert többcsatornás ügyintézés keretében valósul meg (személyesen, telefonon, levélben vagy elektronikus úton), ugyanakkor a véleményalkotásukban legnagyobb szerepe vélhetően még sokáig a személyes ügyfélkiszolgálásnak lesz.

Mindezek ismeretében mit érdemes tudnunk erről az új modellről, a kormányablakokról?

Az egyablakos ügyintézési rendszer új modelljeként 2011. január 3-án 29 kormányablak nyílt meg hazánkban, ahol az ügyfél közigazgatási ügyeit egyetlen helyen, az adott kormányablak helyétől függetlenül egységes szabványok szerint, átláthatóan, hatékonyan és gyorsan, képzett, illetve folyamatosan továbbképzett, elhivatott és segítőkész ügyintéző személyzet közreműködésével tudja intézni. További újítás, hogy az ügyfélszolgálatok – a közigazgatásban egyedülálló módon, egységes standardoknak megfelelően, egységes arculattal – állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A 2011-ben 29 helyszínnel indult kormányablak program keretében országosan ma már több mint 200 kormányablak áll az állampolgárok rendelkezésére. Az év végére pedig további közel 40, a program eredményeként pedig várhatóan összesen 278 helyszínen lesznek elérhetőek a kormányablakok nyújtotta szolgáltatások.

Hol tartanak ezek az átalakítások jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében?

A megyénkben jelenleg 7 (Jászárokszállás, Jászfényszaru, Kunhegyes, Tiszafüred, Kisújszállás Szolnokon kettő) kormányablakban várják munkatársaink az ügyfeleket, a most átadásra kerülő jászberényi kormányablak pedig a nyolcadik ebben a sorban.  A tervek szerint a közel jövőben további 5 helyszínen kerül sor a megyénkben kormányablak átadására. (Karcag, Jászapáti, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Kunszentmárton)

Mit jelent mindez az intézhető ügykörök tekintetében?

A kormányablakok egyik legfontosabb és alapvető jellemzője, hogy integrált ügyintézésre – azaz egy helyen többféle államigazgatási ügy intézésére – adnak lehetőséget. Ez év júliusában újabb 42-vel, majd augusztusban újabb 45-el nőtt az itt intézhető ügyek száma. A teljesség igénye nélkül ezek között fellelhetők különböző a munkaügy, a foglakoztatás területét érintő ügytípusok, a fogyasztóvédelmi panasz vagy a szociális, illetve a nyugdíjellátási kérelem benyújtásának lehetősége. Ilyen pl. az ártájékoztatással összefüggő vagy termékbiztonsággal kapcsolatos kérelem, panasz, az álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem, az álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem, a hadigondozotti ellátás vagy pl. az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem.

Ma már 423 ügytípus (beleértve a kormányablakban elérhető 11 kiegészítő szolgáltatást, mint pl. az ügyfélkapu regisztráció) intézhető a kormányablakokban. A fejlődés lemérhető azon, hogy 2011. január 1-jétől 29 ügytípussal indultak az első KAB- ok, a tervek szerint azonban ez a szám a jövőben várhatóan meghaladja majd az 1000-et.

Van valamilyen különbség az említett ügyek elintézési lehetőségeit illetően?

A kormányablakokban intézhető ügyek több típusba tartoznak, ezek között találhatók az azonnal intézhető ügyek, a saját hatáskörben intézhető ügyek, a közreműködő hatóságként intézhető ügyek, az irányító tájékoztatás nyújtása, valamint általános tájékoztatás nyújtása hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül a lakosságot érintő valamennyi ügy tekintetében. Az ügyintézőink munkáját segíti továbbá az informatikai alapon működő, az Európai Unió támogatásával létrehozott Tudástár, amely az adott ügykörre vonatkozóan minden érdemi, az ügyintézéshez szükséges információt, jogszabályi hivatkozást tartalmaz.

A nyitvatartási időt hogyan érintette ez a változás?

Az új ügyfélfogadási rend szerint – a korábbi Szabadság tér 16. szám alatti okmányiroda változatlan helyszínén – immár a jászberényi kormányablakunkban is (a jászárokszállási és a jászfényszarui kormányablakok félfogadásainak megfelelően) hétfőn 7 óra és 17 óra, kedden-szerdán 8 óra és 16 óra 30, csütörtökön 8 óra és 18 óra, míg pénteken 8 óra és 15 óra között fogadjuk az ügyfeleinket. Ez a korábbi félfogadási rendhez képest heti szinten több mint 18 és fél óra plusz ügyfélfogadási időt jelent.

Mennyire egységes színvonalú az ügyfélfogadás és az ügyintézés?

A magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében nem csak az egységes megjelenés, hanem az ügyfélfogadás és ügyintézés színvonalának egységesítése is kiemelt jelentőséggel bír. Ennek érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külön szakirányú továbbképzést, illetve közszolgálati továbbképzést indított, mely képzéseken a jászberényi járási hivatal részéről mindez idáig 45 fő vett részt. A kormányablakok országos hálózattá fejlesztését követően egységes működési móddal, arculattal, informatikai támogatással, akadály mentesítve és a heti 5 ügyfélfogadási napból két esetben egységes nyitva tartással teszik lehetővé az ország minden polgára számára közigazgatási ügyeik intézését.

Az ügyintézési helyszínek kialakítása hogyan szolgálja az ügyfelek érdekeit?

A kibővülő kormányablakok helyszínei alapvetően az okmányirodai hálózat egységeihez igazodnak, az állampolgárok számára könnyen elérhető helyszíneken, a városközpontokban, forgalmi csomópontokban kapnak helyet. Az elhelyezés ily módon biztosítja majd, hogy az ügyintézés lehetősége a városok centrumában sokak számára gyalogosan – munkába jövet-menet vagy bevásárlás közben – is elérhető legyen.

Zárszóként mit tartana még fontosnak megosztani az olvasóinkkal?

Bízunk abban, hogy ez az egész országra kiterjedő fejlesztés – amely immár Jászberény városában is kézzelfogható – az ügyfeleink nagy megelégedésére fog majd szolgálni. Természetesen ezzel egyidejűleg a Jászberényi Járási Hivatal valamennyi munkatársával együtt továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfeleink irányába mind emberi és mind szakmai oldalról egyaránt komoly minőséget tudjunk képviselni. Valamint megragadnám az alkalmat, hogy a közelgő ünnepek alkalmából  a magam és a munkatársaim nevében kívánjak az ügyfeleinknek és a Jászság valamennyi lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt.

A Jászberényi Járási Hivatal – tények, adatok, elérhetőségek

• Székhelye:Jászberény, Szabadság tér 16.

• A székhelyen működő szervezeti egységek:Kormányablak Osztály, Hatósági Osztály

• Ügyfélfogadási idő(Gyámügyi Osztály, Hatósági Osztály):

Hétfő: 08.00 – 18.00,
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 08.00 – 16.00,
Csütörtök:13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

• Intézhető ügyeka teljesség igénye nélkül:

Okmányirodai feladatok:

– személyi adat – és lakcímnyilvántartás
– személyi igazolvány ügyintézés
– egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek
– útlevél-igazgatás
– közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés
– vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek
– diákigazolvány készítéssel kapcsolatos feladatok
– mozgássérültek parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek
– ügyfélkapu regisztráció.

Szociális igazgatási feladatok:

– időskorúak járadéka és ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
– alanyi és normatívalapon járó közgyógyellátásra való jogosultságmegállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása,erről hatósági bizonyítvány kiállítása
– hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása

A Jászberényi Járási Hivatal további osztályai
(illetékességi területük – a Jászberényi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya kivételével – az egész Jászságra kiterjed):

– Jászberényi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály
(Jászberény, Szabadság tér 16. Tel:57/795-006)

– Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
(Jászberény, Ady E. u. 34. Tel: 57/500-020)

– Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
(Jászberény, Ady E. u. 34. Tel: 57/411-346, 57/411-456)

– Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
(Jászberény, Jásztelki u. 16. Tel: 57/506-660)

– Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(Jászberény, Lehel Vezér tér 9. II.em. Tel: 57/501-490)

Kormányablakok: Jászberény, Szabadság tér 16., Jászfényszaru, Szabadság tér 1. illetve Jászárokszállás, Árpád tér 1.

• Nyitás:Jászfényszaru: 2014. február 10. illetve Jászárokszállás: 2014. március 27.

• Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 16.30
Szerda:08.00 – 16.30
Csütörtök: 08.00 -18.00
Péntek: 08.00 – 15.00

– Előzetes telefonos időpontfoglalás már nem szükséges!

– Jászárokszálláson és Jászfényszarun 16 óra után a posta nyitva tartása miatt már csak bankkártyával történő fizetésre van lehetőség!

• Intézhető főbb ügytípusok:

– az okmányirodai feladatkörök
– papír alapú hiteles tulajdoni lapmásolat szolgáltatás iránti kérelem
– az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
– építési engedélyezéssel kapcsolatos ügytípusok
– nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
– anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
– Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (TAJ – kártya) iránti kérelem
– fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
– aktív korúak ellátása iránti kérelem
– állampolgársági ügyek
– időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
– alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
– alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
– terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem
– gyermekgondozási díj iránti kérelem
– születés bejelentése és anyakönyvezése
– haláleset bejelentése és anyakönyvezése
– cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás