Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hirdetmény a 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások eljárásáról

A vészhelyzetre tekintettel az általános iskolai beíratáskor a következőképpen kell eljárni a 2020. március 25-én kiadott 7/2020. (III.25.) EMMI határozata szerint:

1.  Ha  a  szülő  nem  a  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolába szeretné  gyermekét  beíratni,  akkor  az  erre  irányuló  szándékát  az általa  választott  általános  iskola  vezetője  felé  2020.  április  24-éig elektronikus  úton  vagy  telefonon  kell  jeleznie!  A szándéknyilatkozatban  meg  kell  jelölni  a  kötelező  felvételt  biztosító általános  iskola  nevét  és  címét!  Az  intézményvezető  tájékoztatja  – részletes leírást küld  elektronikus úton  –    a szülőt a KRÉTA rendszeren történő beiratkozás módjáról.

2.  A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 06  –  április  24. között tartja.  A Jászberényi Tankerületi  Központban  a  Szent  István  Sport  Általános  Iskola  és Gimnázium  az  egyetlen  intézmény,  ahová  ez  a  szabály  vonatkozik!  A beiratkozás 1. pont szerint történik. (Szándéknyilatkozat, tájékoztatás.)

3.  A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola  2020.  április  28-áig hivatalból  felveszi  a  körzetébe  tartozó  azon  gyermekeket,  aki vonatkozásában  nem  érkezett  jelzés  arról,  hogy  más  általános  iskola felvette,  és  arról  írásban  értesítette  a  szülőt.  Az  iratok  bemutatására  a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

4.  A  kijelölt  iskola  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermeket  (SNI)  2020. április 28-áig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a szülőt.

Zsemberi Zoltán s.k. igazgató Jászberényi Tankerületi Központ