Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Közlekedési támogatás igénylése

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.  A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:

– akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg,

– aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.

A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/év, ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, ill. saját háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be! Az igénylőlap letölthető itt, vagy weboldalunk letöltések menüpontjából.

Csatolandó mellékletek:

  • A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény.
  • A kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt évben kifizetett nyugdíj összegére vonatkozó igazolást csatolják).