Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó a Képviselőtestület alakuló ülésére

Tisztelettel meghívom a Képviselőtestület Alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfő délután 15.00 órára, a Községháza tanácskozó termébe.
Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő Darók Sándor, mint korelnök vezeti.

Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása:
– Himnusz – Vers

Korelnök megállapítja a határozatképességet és javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira és azok tárgyalási sorrendjére.

Napirendi pontok:

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről és a megbízólevelek átadása
Ea.: Gugi Lajosné a HVB elnöke – írásban, szóban

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása
Eskü kivevő: Gugi Lajosné a HVB elnöke

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 19. § (1) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz.

3./A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
Eskü kivevő: Korelnök

Az Ötv. 32. §-a szerint a polgármester a megválasztását követően a képviselőtestület előtt esküt tesz.

Az első három napirendi pont megvalósulása után a képviselőtestület megalakultnak tekinthető, tehát a polgármester átveheti a korelnöktől az ülés vezetését.

4./ A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása Ea.: Darók Sándor korelnök – írásban és szóban
A polgármesternek az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint be kell jelentenie személyes érintettségét. A képviselőtestületnek döntenie kell, hogy kizárja e a polgármestert a szavazásból.

5./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Ea.: Szűcs Lajos polgármester – írásban és szóban

6./ Alpolgármester(ek) választása és eskütétele Ea.: Szűcs Lajos polgármester – szóban és írásban

Az alpolgármestert, alpolgármestereket a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel választja a képviselőtestület.
A választást zárt ülésen kell megtartani, ha a jelölt nem járul hozzá a nyílt üléshez, a szavazásnak azonban mindenképpen titkosnak kell lennie. Az esküt a képviselőtestület előtt kell letenni.

7./ Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása Ea.: Szűcs Lajos polgármester – írásban és szóban

8./ Bizottság(ok) létrehozása, tagjainak megválasztása és a tiszteletdíjuk megállapítása Ea.: Szűcs Lajos polgármester – írásban és szóban

9./A bizottság(ok) nem képviselő tagja(i)nak eskütétele és az esküokmány aláírása Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester

10./ Egyebek, aktualitások Ea.: polgármester – szóban

A képviselők és a polgármester tájékoztatása vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükről és az összeférhetetlenségi szabályokról.

Jászboldogháza, 2010.október 8.

Szűcs Lajos polgármester