Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek tulajdonviszonyainak rendezése

Az alábbiakban a földtulajdon rendezésévelösszefüggésbena Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján 2012. április 25.-éna Minisztérium Sajtóosztálya általközzétett hírreezúton is felhívjuk a figyelmet, különös tekintettel a 2012. május 31.-vel lezáruló jogvesztő határidőre.

„A Vidékfejlesztési Minisztérium kommunikációs kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen éljenek az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének „államilag finanszírozott” lehetőségével, minél többen értesüljenek a „jogvesztő” határidőről, és a tulajdonosok minél előbb jelentkezzenek a körzeti földhivataloknál.

Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van hazánkban. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent.

Az Országgyűlés az alaptörvény hatálybaléptetésével összefüggő 2011. évi CCI. törvényben 2012. január 1-jei hatállyal módosította az 1993. évi II. törvényt /Földrendező és földkiadásról szóló törvény (Fkbt)/. A jogszabály kimondja, hogy a 2012. június 1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. Az Fkbt. 12/F. §-ának (1) bekezdése alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz az „Önálló ingatlan kialakítása iránti kérelem” formanyomtatványon. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a határidő lejárta után csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Bővebb információ az ujfoldtorveny.kormany.hu honlapon található.”

Jelezzük, hogy a két csatolt nyomtatvány felhasználásával egyszerűsített ügyintézés is lehetséges:

Az „A” jelű adatlap-nyomtatvány (ÖNÁLLÓ KÉRELEM) kitöltését azoknak javasoljuk, akiknek földterülete meghaladja a 3000 négyzetméter térmértéket.

A „B” jelű adatlap-nyomtatványt (EGYÜTTES KÉRELEM) azoknak javasoljuk, akik önállóan nem érik el a 3000 négyzetméter kötelező kimérési térmértéket, de rokonságban, vagy ismerősi körben közösen ezt, vagy az ezt meghaladó területüket az egyezség, vagy a sorsolás során egy tagban szeretnék művelésre megkapni. Az esetben, ha kettőnél többen társulnak, akkor jelezzék, hogy hány darab pótlap lett csatolva a társulók vonatkozásában.

A nyomtatványokat ajánlott levélben kell az illetékes földhivatalnak megküldeni.

Községi Önkormányzat