Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár pályázatot hirdet JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE A NAGY HÁBORÚBAN címmel. A pályázat célja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye katonáinak sorsát, a hátország életét az I. világháború időszakában (beleértve a hadifogság időszakát is) fényképek és dokumentumok segítségével és az Önök közreműködésével felidézzük, a megye közvéleményével megismertessük.

1. A pályázaton csak megyei vonatkozású fényképekkel, dokumentumokkal lehet részt venni.

2. A pályázó a fénykép/irat tulajdonosa adatainak megadásával pályázhat.

3. Beküldhetö dokumentumok: fényképek, iratok (tábori lapok, naplók, frontemlékek, igazolványok, oklevelek, stb.).

4. A dokumentumokhoz mellékelni kell egy jegyzéket is, mely a következő adatokat tartalmazza: a beadott dokumentum(ok) megnevezését, sorszámát, a keletkezés feltételezett idejét.

5. A pályázathoz csatolni kell egy szöveges tartalmi összefoglalót, mely tartalmazza a keletkezés körülményeit, lehetöség szerint a fényképen látható személyek nevét, adatait, és egy rövid tartalmi leírást ad.

6. A beadott dokumentumokról a levéltár digitális másolatot készít szkennelés, fényképezés útján, és a beadástól számított egy hónapon belül visszajuttatja azokat a pályázónak. Igény esetén a digitális másolatról elektronikus úton másolatot küldünk.

7. A pályamunka értékelésének főbb szempontjai: az összeállított dokumentumok tartalmi gazdagsága, történeti értéke és dokumentálása.

8. A pályázati anyagokat postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a Levéltárba.

9. A beérkezett pályamunkákat egy szakmai zsűri fogja értékelni.

További felvilágosítás:

  • Minden digitalizált pályázati anyag a levéltár tulajdonába, a fényképek gyűjteményébe kerül, és azt publikálás céljából – a szerző vagy a tulajdonos nevének feltüntetésével – szabadon felhasználhatja.
  • A pályázó a pályázat benyújtásával az alábbi feltételeket elfogadja: a pályázati anyag a vonatkozó jogszabályi keretek között kutatható, felhasználható, publikálható.
  • Beküldési határidő: 2011. július 31.
  • Pályadíjak: értékes levéltári kiadványok.

•Eredményhirdetés: ünnepélyes keretek között, 2011. szeptember 20-án, a Levéltári Napon. A pályázóknak eredményes munkát kívánunk!

Szolnok, 2011. január

Dr. Fülöp Tamás PhD. levéltár-igazgató