Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Változások a helyi adózásban

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a helyi adózásban történt fontosabb változásokról.

1. A vállalkozók kommunális adója megszűnik 2011. január 1-től. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, teljes 2010. évre vonatkozó bevallás záró adóbevallásként lesz feldolgozva. A bevallásokat ez eddigi rend szerint május 31-ig kell beküldeni. A korábban közölt 2011. évi adóelőlegeket (március 16-i esedékességgel) nem kell megfizetni. Bevalláshoz nyomtatványt küldeni fogunk, de a honlapról le is tölthető.

2. A gépjárműadó törvényben megváltozott a mozgáskorlátozotti mentesség feltétele, az új, január 1-től hatályos szöveg a következő: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

A törvényi előírásnak megfelelően tehát a mentesség csak 13.000 Ft-ig vehető igénybe. Kikerült viszont a törvényből a „tulajdonos” szövegrész. Ennek eredményeként az üzembentartó mozgáskorlátozott személy is mentesíthető az adófizetés alól.

A gépjárműadó mértéke nem változott, továbbra is a 2010. január 1.-vel hatályba lépett gépjárműadó törvény alapján számítjuk a gépjárműadót.

Az éves gépjárműadót bárki kiszámolhatja az alábbiak szerint:

Az adó alapja a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény szerint:
6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. (2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). (3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke
7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű – gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, – gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, – gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, – gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, – gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. (2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft. (3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

A gépjárműadó bevalláshoz szükséges nyomtatvány letölthető itt, vagy honlapunk letöltések/nyomtatványok menüpontjában.

Adóhatóság