Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rövid összefoglaló a képviselőtestületi ülésről

A 2010. november 22-én tartott Képviselőtestületi ülésen a polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről:

•    Az elmúlt esős időszakban az Önkormányzat körülbelül 2,5 millió forintot fordított belvízvédekezésre. A költségeket önerőből biztosította az Önkormányzat. Ezzel szinte párhuzamosan benyújtásra került a vis maior pályázat, ahol a védekezési költségeinkhez igényeltünk támogatást.

•    3 napig 4 fő a településünkről segített Devecseren, az iszapkatasztrófa helyszínén.

•    A Szolgáltató Ház 3. helyisége is bérbeadásra került. A hónap közepétől masszőr, kozmetikus és pedikűr-, manikűrszolgáltatás vehető igénybe.

•    Az önhiki pályázaton (önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázata) Jászboldogháza körülbelül 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

•    A Regiokom pályázata a szeméttelepek rekultivációjára pozitív elbírálásban részesült. Ennek értelmében a társulásba tartozó 31 településen valósul meg a szeméttelepek rekultivációja 100 %-os támogatottság mellett. Jászboldogházán a megvalósítási terv alapján 2012-ben valósul majd meg a beruházás.

•    Elfogadásra került az Önkormányzat 2010. évi I-IX. évi gazdálkodása 6 igen szavazattal.

•    Elfogadásra került a költségvetést megalapozó ár-és díjtételekre vonatkozó rendelet 6 igen szavazattal.

•    A hulladékszállítás díja 2010. január 1. napjától 11.520,-Ft+áfa/év összegben került meghatározásra (bruttó 14.400,-Ft).

•    A házi segítségnyújtás térítési díja sávosan került meghatározásra:
50.000,-Ft/hó jövedelem alatt                   300,-Ft/óra
50.001-75.000,-Ft/hó jövedelem között    500,-Ft/óra
75.000,-Ft/hó jövedelem fölött                   600,-Ft/óra

•    Elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi koncepcióját, amely a jövő évi költségvetés tervezésének alapját képezi majd.

•    Meghatározásra kerültek a köztisztviselők teljesítményének alapját képező célok 2011 évre vonatkozóan az alábbiakban:
1./ A Képviselőtestület és a bizottságának törvényes működésének biztosítása. 2./ Az Önkormányzat és intézményeinek 2011. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak maradéktalan végrehajtása, fokozottan a takarékos gazdálkodás követelményének figyelembevételével. 3./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004.évi CXL. törvényben foglaltak maradéktalan betartása. Különösen az ügyintézési határidők betartása, az érkezett beadványok pontos iktatása. Az ügyfélbarát közigazgatási eljárás megvalósítása.
4./ Az ügyfelek gyors és érthető tájékoztatása problémáikkal kapcsolatban. Továbbá negatív és pozitív diszkriminációmentesség következetes betartása.
5./ A települési honlap tartalmának informatívabbá tétele, hogy mindenki, aki a honlapot felkeresi, megtalálja az őt érdeklő információt. Formanyomtatványok, rendeletek, továbbá ügymenetmodellek feltöltése és naprakészen tartása.
6./ A magasabb adóbevétel elérése érdekében hatékonyabb végrehajtási eljárásokat kell alkalmazni.
7./A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése és minél előbbi elsajátítása.

•    Elbírálásra kerültek a 2010. október 29-ig benyújtásra került Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok:
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik. A települési önkormányzat a pályázót minimum 1000,- Ft. havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

A települési önkormányzat a megítélt havi összeget a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
Az önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatások összesítő adatait „A” és „B” típusú pályázatokra lebontva. Köteles közzé tenni a pályázók és támogatottak számát, valamint az összes megítélt támogatást. A tájékoztatót úgy kell elkészíteni, hogy az ne legyen alkalmas a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

•    A Képviselő Testület a döntéshez az alábbi kategóriákat állította fel, az egy főre jutó jövedelem alapján:

0-20.000,-Ft/hó között van, a javasolt összeg:     3.500,-Ft/hó    1 fő
20.000-30.000,-Ft/hó                    3.000,-Ft/hó    3 fő
30.000-40.000,-Ft/hó                     2.500,-Ft/hó    4 fő
40.000-50.000,-Ft/hó                    2.000,-Ft/hó    3 fő
50.000-60.000,-Ft/hó                    1.500,-Ft/hó    4 fő
Jövedelemtől függetlenül árva személy:             4.000,-Ft/hó    1 fő

„A” típusú pályázat
Pályázók száma: 18    Támogatottak száma: 15    Összes megítélt támogatás: 385.000,-Ft/év    Támogatás átlagos mértéke: 2560,-Ft/fő/hó

„B” típusú pályázat
Pályázók száma: 1    Támogatottak száma: 0    Összes megítélt támogatás: 0,-Ft    Támogatás átlagos mértéke: 0,-Ft

3 olyan tanuló van, aki az előző években „B” típusú pályázat alapján részesült támogatásban, így a számukra újabb megítélés nélkül 6 féléven át biztosítja a támogatást az Önkormányzat.

4 tanuló pályázatát az Önkormányzat nem támogatta, de a részükre egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást állapított meg.

•    A jászberényi Jakuzák SE kérelmére a képviselőtestület engedélyezte Jászboldogháza Község címerének használatát az egyesületnek a 20 éves jubileumi ünnepségükkel kapcsolatban (kiadványban, pólón szerepelhet majd a címerünk).

•    Kettő első lakáshoz jutók támogatására irányuló kérelmet tárgyalt a képviselőtestület és összesen 300.000,-Ft kiutalásáról döntött a 2010. évi költségvetés terhére.