Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szabadtéri tűzesetek megelőzése

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével az ország más részeihez hasonlóan a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén is megszaporodtak a szabadtéren bekövetkezett tűzesetek. A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát az emberi gondatlanság okozza. A kerti munkálatok során való odafigyeléssel és a környezettudatos gazdálkodással ezen tűzesetek száma csökkenthető. A tudatos megelőzés érdekében kérem az alábbi előírások betartására és betartatására fokozott figyelmet fordítson!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) III. Fejezete tartalmazza a magánszemélyes, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait. A fentiek kötelesek a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentések jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani. A Ttv. 18. § (3) bekezdése szerint: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5. § rendelkezései szerint a földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani. A Tfvt. 5. § (4) bekezdése alapján: „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”.

Az elszáradt növényzet felszámolására és a területek megtisztítására még mindig sokan a tűzzel való megsemmisítésben látják a megoldást. A mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), illetve a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, valamint ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. A Kvtv. 48. § felhatalmazást ad a települések önkormányzati képviselő-testületének, hogy a területén az avar és kerti hulladék égetésének szabályait meghatározza.Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni.

A tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlan elhelyezkedése szerinti település helyi szintű szabályozásairól az érintett önkormányzat hirdetményei között informálódhat!

Az égetés során a szabadtéri tűzgyújtás szabályait fokozottan be kell tartani, továbbá az aktuális tűzgyújtási tilalomra vonatkozó előírásokról érdeklődjön a http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ honlapon!

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi tűzvédelmi bírsággal sújtható, melynek mértéke 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Katasztrófavédelmi kirendeltség