Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató külterületen történt tűzesetekről

A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén, 2020. év elején történt tűzesetek során a külterületi ingatlanok megközelítése több esetben a rossz útviszonyok miatt tűzoltó gépjárművel akadályozott volt. Ez nagyban megnehezítette a beavatkozó állomány gyors és hatékony intézkedését mind a lakott, mind a lakatlan ingatlanok esetében.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. § (3) bekezdése alapján: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”. A Ttv. 3/A. § (1) bekezdése alapján: „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.”. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5. § előírásai alapján az életvédelmi célokhoz tartozik a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása. Ehhez a tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell az építmények és épületek akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel.

A fentiek biztosítása erőfeszítéseket igényel a magán és egyéb utak tulajdonosai és kezelői részéről is. A tűzoltás és a műszaki mentés állami feladat, azonban az élet- és anyagi javak védelme közös érdek. A rossz útviszonyok miatt vesztett percek a beavatkozás szempontjából súlyos következményekkel járhatnak.

Ezúton kérem, hogy amennyiben a környezetében lévő gépjárművel történő közlekedésre szolgáló utak állapota indokolja, lehetőségeihez mérten azok javításáról gondoskodni szíveskedjen, továbbá a tulajdonost vagy a kezelőt a fentiekről tájékoztassa!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Katasztrófavédelmi kirendeltség