Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán működő választási szervekről

A Helyi Választási Iroda

A Helyi Választási Iroda a választás előkészítésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellátó szerv.

Vezetője: dr. Fehérváry Mária

Tagok: Neisz Józsefné, Kisádám Józsefné, Farkasné Szabó Mária, Dalmadi Nándorné

Helyi Választási Bizottság

A Helyi Választási Bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg (2010. augusztus 22.); személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. További egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet, vagy a független jelölt bízza meg.

A helyi választási bizottság feladatai:

a) dönt a polgármester-, az egyéni listás, illetőleg az egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs listák, valamint a csak egy településen jelöltet állítani kívánó jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról,

b) kisorsolja a kompenzációs listák sorszámát,

c) jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát,

d) dönt a polgármester- és a képviselő-választással kapcsolatos kifogásról,

e) dönt a szavazatszámláló bizottságnak az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján hozott, kizárólag a települési (polgármester-, képviselő-)választást érintő, valamint a települési és a területi önkormányzati vagy főpolgármester-választást egyaránt érintő határozata elleni fellebbezésről,

f) megsemmisíti a polgármester-, illetőleg a képviselő-választás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta,

g) egyenlő szavazatszám esetén kisorsolja, hogy az egyéni listás választáson melyik jelölt szerez mandátumot,

h) megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét,

i) kiadja a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelet,

j) kitűzi az időközi polgármester- és képviselő-választást, és megállapítja annak naptár szerinti határnapjait,

k) a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

A Képviselő-testület a 73/2010. (VII.28.) képviselő-testületi határozattal az alábbi személyeket választotta meg a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának:

Tagok:Tóthné Markót Edit, Gugi Lajosné, Pappné Túróczi Henrietta

Póttag:Klinkóné Pintér Andrea

Szavazatszámláló Bizottságok

Feladatai közé tartozik többek között, hogy ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról, dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, megszámlálja a szavazatokat, továbbá megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét és arról jegyzőkönyvet állít ki.

A Képviselő-testület a 14/2010. (II.10.) képviselő-testületi határozattal választotta meg a szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint:

1. számú szavazókör: Községháza Tanácsterme, Rákóczi u. 27. (Igazolással szavazásra kijelölt szavazókör)

Tagok:

Szádvári Istvánné, Vasút u. 48.
Petróczi Róbert, Bocskai u. 58.
Takács Olga, Tompa M. u. 38.

Póttagok:

1. Kovács Zita, Deák F. u. 31.
2. Ménkű Judit, Zalka M. u. 25.
3. Szőllősi Péter, Rákóczi F. u. 49.
4. Szőllősi Béla, Petőfi S. u. 5/a.

2. számú szavazókör: Művelődési Ház, Rákóczi u. 9.

Tagok:

Szádvári Jánosné, Kossuth L. u. 33.
Szappanos Anikó, Zalka M. u. 10.
Velkei Szabolcs, Bocskai u. 13.

Póttagok:

1. Rácz Géza, Bajnok u. 18.
2. Bajor Zoltán, Vezér u. 25.

Jászboldogháza, 2010. augusztus 9.

Készítette: dr. Fehérváry Mária