Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató

a „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodás rendszerének fejlesztése” KEOP-7. 1.1.1/09-2009-0006 pályázat, első fordulós végrehajtásának állásáról.

A társulás a pályázatot 2009-ben nyújtotta be, és a pozitív elbírálásnak köszönhetően 2009. decemberében került aláírásra az első fordulós támogatói szerződés.

Az I. fordulós projekt összköltsége 55.950.000 forint, amelyhez társulási forrásként 4.196.250 forintot kell biztosítani.

A projektben az előkészítő munkálatok megkezdődtek és a Társulás általi koordinációval, a projektben közreműködő szervezetek összehangolásával a következő feladatok lettek eddig elvégezve:

Közbeszerzések keretein belül lettek kiválasztva azok a vállalkozások, akik elkészítik a pályázathoz szükséges terveket, részletes megvalósítható tanulmányt, a második forduló közbeszerzési dokumentációit, és részletes lakossági tájékoztatót adnak ki a projekt I fordulója alatt

A tervezői csoportra két elkülönülő feladat hárult.

– Terveket kellett készíteni a Jásztelki Regionális Hulladéklerakó területén a meglévő szociális épület átalakítására, 2 db Új csarnok építésére. csurgalékviz-gyűjtő és elvezető rendszer kiegészítésére, depóniagáz-gyűjtő rendszer telepítésére.

– Fontos feladatként jelentkezett számukra, hogy az érintett települések önkormányzatával – Jászberény, Heves, Jászárokszállás, Jászladány – közösen megtalálják azt a területet, ahol hulladékudvarok kialakítására nyílik lehetőség. A hulladékudvarokban a kővetkező hulladékfrakciókat kívánjuk gyűjteni:

 • Nagyméretű lakossági hulladékok (pl.: bútorok, lomok) – (ezek közül az újrahasználhatóak külön)
 • Elektromos készülékek, háztartási eszközök (ezek közül az újrahasználhatóak külön)
 • Szelektiven gyűjtött háztartási hulladékok: papir, müanyag, üveg, fém
 • Építési törmelék, komposztálható hulladék
 • Lakossági veszélyes hulladékok (festékes göngyöleg, szárazelem akkumulátor, gumiabroncs stb.)

A tervezők elkészítették és benyújtották engedélyezésre a terveket, és készítik a kiviteli terveket. 2010 novemberében elkészült a köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), melyet az irányító hatóság véleményezett. A köztes RMT alapján a kővetkező fejlesztéseket szeretné a Társulás a projekt II. fordulója alatt megvalósítani:

Szelektív gyűjtés

1) Hulladékudvarok

A négy településen térségi hulladékudvarok építése szolgálná a lakosságnál keletkező speciális hulladékok (HEEB, veszélyes, lomok, mert hulladékok) begyűjtését.

2) Gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés

A projekt során újabb szigetek telepítése nem tervezett, a házhoz menő szelektív gyűjtés mellett elégséges a jelenleg s meglévő 167 db 4 frakció (papír, műanyag, fém, üveg) gyűjtésére alkalmas szelektív hulladékgyűjtő sziget. újabb szigetek telepítése nem tervezett.

3) Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az eddigi tapasztalatok alapján eredményesen vidéki, falusi körzetekben és városok esetén a település kertes családi házas övezeteiben célszerű alkalmazni, A jelen rendszerben átlátszó zsákokkal tervezett begyűjtési rendszer az ország más részein kísérleti tapasztalatok alapján nagy tisztaságú hasznosítható frakciókat tartalmaz, különválogatása könnyen megvalósítható.

Zöldhulladék gyűjtés

A zöldhulladék elkülönített gyűjtésére a városok kertvárosi övezetében és a nagyobb településeken kerül sor. A zöldhulladék gyűjtésbe bevont háztartások meghatározott időszakokban a szolgáltató által kiadott zsákokban, illetve meghatározott helyekre helyezhetik ki a zöldhulladékot, amelyek ürítését forgódobos vagy láncos konténeres felépítményű hulladékgyűjtő gépjármű végzi előre rögzített járatprogram szerint.

Feldolgozó létesítmények fejlesztése

 • Jászteleki Válogatómű kiépítése
  A szelektív hulladékgyújtó szigetekről és a hulladékudvarokról beszállított hulladék utóválogatásához
 • Jászteleki mechanikai-biológiai kezelő üzem
  A vegyesen gyűjtött hulladék válogatására, ezzel is csökkentve a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyiségét
 • Komposztáló
  A komposztáló tér már rendelkezésre áll a csurgalékvíz elvezető és tároló medencével egyetemben, így a komposztáláshoz már csak a gépek beszerzése és felszerelése szükséges.

A komposztáláshoz szükséges gépek az alábbiak:

 • aprító
 • rosta
 • komposztforgató

A következő hónapokban végleges formátumot kap az RMT, a még nyitott szakmai kérdések lezáródnak. Az építési engedélyek elkészülnek, és ezen anyagok alapján szórólap formájában részletes írásos lakossági tájékoztató készül.

Jászberény, 2011. március 9.

Urbán Csaba
REGIO-KOM Társulás
projekt-koordinátor