Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adózók helyi iparűzési adó kötelezettségéről

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok és közkereseti társaságok a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése estén választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

A KATA 2013-tól alkalmazható és év közben is be lehet lépni a rendszerébe. A választást követő hónap első napjától jön létre az adóalanyiság.

A helyi iparűzési adóban is megilleti a választás lehetősége a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alátartozó vállalkozást.Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan (meg nem változtatható) dönthet úgy, hogy a KATA adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben:

a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

A KATA választását önkormányzati adóhatóságunk által rendszeresített – bejelentkezési,  bejelentési, bevallási – nyomtatványon kell a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóság számára.

Amennyiben adóévben választja a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a választott adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást kell benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz.

A kisadózó vállalkozás a helyi iparűzési adóalap meghatározásánál továbbra is választhatja az általános és az egyszerűsített módot is, ez utóbbi esetében az adó alapja a bevétel 80%-a. Nem kötelező a tételes adózási forma választása. Azonban az általános adóalap meghatározásánál nem lehet csak külön nyilvántartással megoldani a helyi iparűzési adó megállapítását. Ennek a módszernek az alkalmazásához nem elég a bevételi nyilvántartás, hanem az adóalap megállapításában szerepet játszó többi elem (költségek) folyamatos nyilvántartására is szükség van!

2013. évi jogszabályi változás érinti még a kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyokat, akik 2013. évtől választhatják az adó alapjának általános és egyszerűsített meghatározását, ez utóbbi esetében az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.

Az Önkormányzati Adóhatósághoz történő bejelentkezéshez szükséges frissített nyomtatvány letölthető honlapunk Letöltések / Nyomtatványok menüjéből.

Önkormányzati Adóhatóság