Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a település címerének jogosulatlan használatáról

Jászboldogháza község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/2002. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján a címert használni az alábbi esetekben lehet:

a) az önkormányzat díszpecsétjén, amely körpecsét 40 mm a megfelelő körirattal ellátva,

b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.

c) az önkormányzat szervein, a polgármester, alpolgármester, jegyző számára készült levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken,

e) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h) a községbe vezető utak mellett kihelyezett táblákon,

i) a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

A fenti eseteken kívül a címer használatának engedélyezésére kérelmet kell benyújtani. A kérelemnek a polgármester javaslatára a képviselőtestület helyt ad vagy azt elutasítja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy aki a címert jogosulatlanul használja, a fenti rendelet 17. §-ának értelmében szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Kérem Önöket, hogy a választási kampány során és azon kívüli időszakokban is ezen szabály betartására ügyeljenek!

Jászboldogháza, 2010. szeptember 24.

dr. Fehérváry Mária
jegyző