Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Időskorúak sérelmére elkövetett trükkös lopások

A „Trükkös lopások” olyan módszerekkel elkövetett lopások, melyeknél az elkövető az időskorú sértettet saját otthonában, megtévesztéssel, az életkorából fakadó testi és szellemi állapotát kihasználva károsítja meg.

Az elkövetők a végsőkig kihasználják a sértett hiszékenységét, jóindulatát. Az alkalmazott trükkök fegyvertára óriási, az elkövetők rugalmasak, rendkívül gyorsan alkalmazkodnak egy adott szituációhoz. Minden esetben egy cél vezérli őket, a sértett értékeinek, pénzének megszerzése. Hirtelen és hihetetlenül sok információt zúdítanak a sértettre, elterelve annak figyelmét vagy a kilátásba helyezett haszon reményében elaltatva annak gyanakvását, bizalmatlanságát, és a kellő pillanatban meglopják. Ha ez nem lehetséges a csalás idején, akkor a lakást feltérképezve a későbbiek során visszatérve már gyorsan és célirányosan tudják a lopást végrehajtani.

Az elkövetők által alkalmazott módszer lényege, hogy amíg valami hihető ürügy címén pénzátadás zajlik, kifigyelik, mennyi pénz van a sértettnél, honnan veszi azt elő, feltérképezik a lakást, mozdítható értékeket keresve. Közben persze észrevétlenül ki is kérdezik, anyagi helyzetéről, családi állapotáról, gyakorlatilag minden olyan körülményről, melyek ismeretében egy bűncselekmény a későbbiek során könnyebben kivitelezhető.

A trükkös módszerekkel elkövetett lopások vonatkozásában kijelenthető, hogy az elkövetői oldal részéről az ötletek tárháza végtelen, de még mindig legelterjedtebbnek mondhatóak a vásárlás színlelésével és a villany/gázóra leolvasással kapcsolatos bűncselekmények, valamint a túlfizetésre történő hivatkozást követő nagy címletű pénzváltások.

Kommentár nélkül:

Újszászon, egy helybeli idős asszonyt ismeretlen személy 80.000 forintjától szabadította meg. A trükkös tolvaj telefonon keresztül hívta fel idős áldozatát, és az unokájának adta ki magát. Elmondta, hogy közlekedési balestet szenvedett és pénzre lenne szüksége. A kicsalt pénzért ezt követően egy ismeretlen férfi érkezett taxival, aki átvette egy borítékban az összeget és elhajtottak. A 79 éves néni másnap találkozott unokájával, ekkor derült ki a bűncselekmény.

Két nő csengetett be a szolnoki idős asszonyhoz, hogy papírt kérjenek, mert üzenetet szeretnének hagyni a szomszédnak, majd kértek egy pohár vizet is. A 84 éves néni jóhiszeműen beengedte őket. Amíg ők a konyhában voltak, addig harmadik társuk a szobából arany ékszereket és készpénzt lopott ki. A lopással okozott kár 70.000 Ft.

Az idős sértett karcagi lakásán először egy ismeretlen férfi csengetett, aki az egyik áramszolgáltató emberének adta ki magát. Arra hivatkozott, hogy a villanyórát jött ellenőrizni. A sértett jóhiszeműen beengedte. Nem sokkal később ismét csengettek. Újabb ismeretlen férfi, aki azt mondta, a sértett fiának hozott készpénzt, de csak nagyobb címletű bankjegy van nála, ezért adjanak vissza belőle. Míg első emberünk kint maradt a villanyóránál, az újabb látogató bement a sértett feleségével, ahol ügyesen kifigyelte, honnan veszik elő a megtakarított pénzüket az asszony. Mindeközben érkezett egy harmadik férfi is, aki az udvaron eladó tyúkok után érdeklődött, de a nemleges válasz után a tartozást meghozó férfival egyszerre távozott. Az első látogató ekkor még ott volt, és egy mondvacsinált ürüggyel a kiskonyhához kísértette magát a sértettekkel, majd nemsoká távozott. Ezután nézte meg az idős házaspár félre tett pénzüket, melynek akkor már csak hűlt helyét találták.

Javaslataink a következők:

o       Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket

o       Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek

o       Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy legyen ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne engedjék egyedül mozogni a lakásban

o       Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan vannak, mivel érkeztek, kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük igazolványt!

o       Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket

o       Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput!

o       Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható jövedelem pénzintézethez, számlára érkezzen!

o       Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, és az igazolványa alapján nem tudják eldönteni ki ő, kérjenek segítséget (telefonon ellenőrizzék a személyüket)

o       Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá írják fel gépkocsijuk rendszámát

Ha mégis bűncselekmény történne a sérelmükre, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 107 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Értékeink megőrzése, saját biztonságunk megóvása érdekében mi magunk tehetünk a legtöbbet!

K é r j ü k   f o g a d j á k   m e g   t a n á c s a i n k a t !