Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Településrendezési terv módosítás

Tájékoztatom Jászboldogháza község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a település belterületén az Lf2 építési övezet teljes területén  a beépítési százalék 30%-ra növelése érdekében a településrendezési eszközök módosítása készül

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján készül  a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje – tekintettel arra, hogy Jászboldogháza Község Polgármestere kiemelt fejlesztési területté nyilvánította  a tervezéssel érintett területet –  tárgyalásos eljárás.

A 2020. évi LVIII. törvény a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről 165. §-aalapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Jászboldogháza Község lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Jászboldogháza Község hivatalos weblapján a közzétételre kerül 2020.november 16 – december 01. között.

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk elektronikusan írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a jegyzo@jaszboldoghaza.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. december 01-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Szűcs Lajos
polgármester