Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Településrendezési terv módosítás

Tájékoztatom Jászboldogháza község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a település külterületén a 0278/4 hrsz-ú területen meglévő állattartó telep mellett, jelenleg általános mezőgazdasági területen különleges állattartó telep terület kijelölése és megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása készül

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján készül a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje – tekintettel arra, hogy Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő  testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította  a tervezéssel érintett területet –  tárgyalásos eljárás.

A 2020. évi LVIII. törvény a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről 165. §-aalapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Jászboldogháza Község lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Jászboldogháza Község hivatalos weblapján közzétételre kerül 2020. október 28 – november 12. között.

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk elektronikusan írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a jegyzo@jaszboldoghaza.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. november 12-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Szűcs Lajos
polgármester