Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Térségmenedzseri pályázati felhívás

A Jászsági Többcélú Társulás Titkársága pályázatot hirdet térségmenedzseri munkakör betöltésére.

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:

A Társulás pályázatainak – kiemelten az infrastrukturális fejlesztéseket érintő pályázatok – társulási szintű bonyolítása, így elsősorban a Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban c. pályázat, valamint a Jászsági Közoktatási Intézmény 3 tagintézménye nyílászáróinak cseréjéről szóló pályázat bonyolítása, ügyintézése, a Társulás és a részt vevő települések közötti kapcsolattartás biztosítása.

Térségmenedzseri feladatköréből adódóan ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács ügyviteli, előkészítési és végrehajtási feladatait, köztük a Jászsági Fejlesztési Koncepció, Stratégiai és Operatív Program aktualizálását, folyamatos monitoringját.

Részt vesz és összehangolja a Társulás és intézményeinek megjelenését a települési, térségi és egyéb rendezvényeken.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet

 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

 • felsőfokú képzettség

 • igazolt gyakorlat a képzettségnek megfelelő területen

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek

 • a pályázathoz csatolandó dokumentumok hiánytalan benyújtása

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • felsőfokú műszaki végzettség

 • önkormányzati pályázatok írásában, bonyolításában szerzett tapasztalat, kiemelten infrastrukturális beruházási területen

 • közbeszerzési képzettség, tapasztalat

 • magasabb szintű informatikai végzettség, tapasztalat

 • az előnyt jelentő munkaterületen végzett gyakorlatot igazoló referencia levél

 • kiváló problémamegoldó képesség

 • terhelhetőség

 • határozott fellépés, rugalmas, nyílt személyiség

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • iskolai és egyéb végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés megindítását igazoló dokumentum másolata

 • részletes, fényképes Europass önéletrajz

 • motivációs levél, mely tartalmazza a munkakörre vonatkozó elképzeléseket, valamint az eddigi szakmai élet részletes bemutatását (maximum 2 oldal)

 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának a pályázati eljárásban résztvevő személyek által történő megismeréséhez.

A leendő munkáltató:

Jászsági Többcélú Társulás Titkársága

székhelye: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

A munkáltatói jogkör leendő gyakorlója: Dányi Olga titkárságvezető

A munkába lépés legkorábbi időpontja: 2011. március 17.

Az állandó munkavégzés helye:A munkáltató székhelye

A közalkalmazott kinevezése 2012.07.03. napjáig – de legfeljebb a helyettesítendő GYES-en lévő közalkalmazott munkába lépéséig – tartó határozott időre történik, 4 hónap próbaidő kikötésével, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.

A munkakört teljes munkaidőben szükséges ellátni.

Az illetményezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:2011. március 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 16.

A pályázat benyújtásának helye: Jászsági Többcélú Társulás Titkársága

5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, Dányi Olga titkárságvezető részére címezve, személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A pályázat határidőben történő benyújtását az jelenti, ha a pályázat a benyújtási határidő alatt a benyújtásának helyére ajánlott küldeményként beérkezik vagy a pályázat határidőben történő beérkezését a Titkárság átvételi elismervénnyel igazolja.

A borítékon a Térségmenedzser pályázat TF 1- 6 /2011 „ feliratot fel kell tüntetni.

A pályázat feltételeinek alakilag és tartalmilag teljes körűen megfelelő pályázatot benyújtók közül – az írásbeli pályázat előzetes értékelését követően – kerülnek kiválasztásra a személyes meghallgatásra meghívandó pályázók!

A meghallgatás a Jászsági Többcélú Társulás Titkársága részére kötelezettséget nem keletkeztet.

A munkakörről bővebb információ kérhető Dányi Olga titkárságvezetőtől az 57/500-605 vagy a 30-336-0759 telefonszámon, illetve az alábbi linken: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=wamb5e1na1

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát aJászsági Többcélú Társulás Titkárságafenntartja.