Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vidékfejlesztés a jászsági felsőoktatásban

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara valamint az Agraria-Apure Vidékfejlesztő Egyesület közös TÁMOP pályázata 2010. nyarán kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől támogatást. A siker kulcsa a szociális és a vidékfejlesztő képzés összekapcsolásának modellértékű elgondolása. A pályázat megvalósítása 2010. júliusában kezdődött meg.

,,Olyan nemzedékre van szükségünk, amely a megváltozott gazdasági helyzetben is szilárdan állja meg a helyét, foglalkozási körében végrehajtja a viszonyok és a gazdasági érdekek által megkívánt változtatásokat, s akkor sem esik kétségbe, ha a viszonyok hatása alatt más foglalkozási ágra kell áttérnie.” Ez a gondolat akár napjaink értelmiségi beszélgetéseiben is elhangozhatna, de mindezt Klebersberg Kunó, egykori vallás-és közoktatási miniszter írta. Ahhoz, hogy egy ,,nemzedék” szemléletváltását segítsük változtatni kell a hagyományos képzések üzenetén is. A szociális munka képzés eddig többnyire a leszakadó csoportok érdekképviseletét ellátó szakmaként definiálta magát, ebben a képzési modellben azonban a térségi, közösségi érdekképviselet lesz a kulcsszó. A hagyományos segítés eszközei mellett a vidéki társadalom fejlesztésének tudástára is szerepel a tananyagban.

Különösen a gazdasági válságok idején nem elhanyagolható szempont a vidékfejlesztő szociális munka preventív jellege. Ez a tudáscsomag, tudástípus képes fokozni a közösségek, helyi társadalmak megtartó erejét, erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti szolidaritást. Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket. Természetesen hozzátartozik a képhez az is, hogy a vidékfejlesztési szociális munka nemcsak a sérülékeny csoportokkal foglalkozik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek (középosztály) fejlesztésével is. Tulajdonképpen ez a (pedagógiai vagy életvezetési) reaktiváció kérdése, amely a vidéki térségek számára létfontosságú.

A pályázatban vállalt modulok, tömbszemináriumok segítik azt, hogy érzékenyítsük a helyi szakembereket ahhoz, hogy képesek legyenek a vidék problémáit együttesen (fejlesztői és segítő szemmel) kezelni. A vidékfejlesztő szociális munkát tehát lehet önálló szakmaként és interdiszciplináris területként is értelmezni.

A szűkebb régió vidékfejlesztési tudásközpontja

Minden felsőoktatási elképzelés, szakfejlesztés akkor hatékony, ha be tudja vonni, meg tudja szólítani a térség gyakorlati szereplőit. Úgy gondoljuk, hogy az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének szemlélete, tevékenysége, hazai és külföldi kapcsolatrendszere garantálja azt, hogy emeljük és szélesítsük a felsőoktatási képzések színvonalát; kínálatát.

A vidékfejlesztési szociális munka képzés, mint specializáció, illetve a már diplomások számára ingyenes szakirányú továbbképzésként indult útjára.

Bővebb információ: www.abpk.szie.hu

Dr. Szarvák Tibor
tanszékvezető

Pap Béla
doktorandusz