Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Jászboldogháza

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

(tovább…)

Bursa Hungarica

Jászboldogháza Önkormányzata az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A korábbi gyakorlathoz híven kiküldjük (szeptember vége, október eleje) a pályázati űrlapokat azon főiskolásoknak, egyetemistáknak, akikről tudjuk, hogy felsőfokú tanulmányokat folytatnak.

(tovább…)

UMVP Pályázat

Az önkormányzat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Komplex falufejlesztés” pályázata utolsó fáziásaiba lépett. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a forrás lehívása következik október hónaptól, mely utófinanszírozásos rendszer keretében zajlik.

(tovább…)

A Helyi Választási Iroda Közleménye

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdésének g, pontjában meghatározott feladatkörünkben az alábbiakat tesszük közzé:

(tovább…)

Környezettábor

A boldogházi gyermekek az erdélyi testvértelepülés diákjaival az „EGT és Norvég finanszírozási mechanizmus / Szolnok MJV Önkormányzatának társfinanszírozásával” program keretein belül környezettáborban vettek részt.

(tovább…)

Választási nyomtatványok

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010 szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kiadni.
Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhető és nem adható ki.

Ki kérhet Igazolást?
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, a lakcíme szerint illetékes HVI vezetőjétől (jegyző) kérhet igazolást, és így az igazolással bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. A szükséges nyomtatvány letölthető itt.

A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson.
Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a HVI vezetőjéhez (jegyző), a szavazás napján az Szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni. A nyomtatvány letölthető itt.

Pótfelvételi

” A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar várja a hallgatók jelentkezését a pótfelvételire „

A részletes tájékoztató elérhető itt.

Karbantartás

A TIGÁZ Zrt. 2010. augusztus 24-én (kedden) 6,00 órától 22,00 óráig karbantartási munkálatot végez, ezért Jászboldogháza egész területén a gázszolgáltatás szünetel.

(tovább…)

Tájékoztatás a parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzéséről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal ezúton is tájékoztatja a termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy 2010. június 30-án letelt az a határidő, ameddig a földhasználó – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében – köteles volt a parlagfű elleni védekezést megtenni, vagyis az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni. A földhivatalok 2010. 07. 01-én megkezdik a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését, a települések külterületén.

(tovább…)