Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

Világbajnokkal edzettek a boldogházi karatésok !

Világbajnokkal edzettek a boldogházi karatésok !

Horváth Kamilla, Kerekes Réka, Lajkó Angéla , Kövér Jani , Kövér Máté  vettek részt   2009.12.18-án a jászberényi dojóban sempai Rózsa Gábor  világbajnok edzésén. A Bajnok edzését a gyerekek szó szerint zsongva várták. A jászberényi , nagykátai és jászboldogházi dojoból több mint negyven tinininja, játékos edzésen, felhőtlen hangulatban ismerte meg a Világbajnokot. Az edzésük végén Gábor mikulás csomaggal és autogrammal ellátott fotóval köszönte meg a gyerekek lelkesedését.

Fotók és bővebb beszámoló a www.yakuzakse.hu weboldalon !

Pályázat jegyzői állás betöltésére

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogházajegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27.

Ellátandó feladatok: A hatályos jogszabályokban meghatározott települési önkormányzat jegyzői hatáskörébe tartozó feladatok és hatáskörök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A Polgármesteri Hivatal vezetése, az Ötv. és további hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint a jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala.

Az irányítása alá tartozó személyek száma:5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Felsőfokú közigazgatási versenyvizsga,

– Felsőfokú képesítés, igazgatás-szervező, jogász,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– B kategóriás jogosítvány,

– Közigazgatási szakvizsga,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz; a vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzői feladatok ellátásáról szóló szakmai programot; a végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. február 1 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt, a 57-460-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogháza címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-69/2009, valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogháza címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-23/2009, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselőtestület a megküldött pályázati anyagok alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kszk.gov.hu – 2009. december 7.


Karateoktatás

Karateoktatás

A Jászberényi Yakuzák Se. Jászboldogházi Szakosztálya a jászberényi és a nagykátai karatésokkal közösen bemutató edzést tart 2009.11.24. kedden, 17:30 kezdettel az iskola tornatermében.

(tovább…)

Meghívó a SPORTBÁLRA

A Jászboldogházi Sportegyesület
szeretettel meghívja
Önt, kedves családját és baráti társaságát a
2009. november 14-én tartandó

Sportbálra

A meghívó megtekintése itt.

Tájékoztató

2008. október végén tájékoztatást adtunk a két régiót is (jászsági és hevesi kistérségeken keresztül) érintő rekultivációs projektünkről. Erről szeretnénk rövid összefoglalót adni. A tájékoztató anyag letölthető itt.

JASE HÍREI

Elkészült a Jászboldogházi Autósport Egyesület 2009. éves képes-zenés összefoglalója, melyben találkozunk a saját szervezésű sprint versenyen készült képekkel, Tűzoltó utcai Gyermekklinika beteg leukémiás lurkóinak szervezett örömautóztatás képeivel, (http://www.duen.hu/hir.php?o=hirek&id=3083, http://www.autosforum.hu/autosport-autos-rendezvenyek/rallye/127-oromautozas-beteg-gyerekekert-tokol.html), valamint az év végén a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség két Rally Túra versenyén készült fotókkal.

Jó szórakozást kíván: a JASE

A videó letöltése.

Pályázat jegyzői állás betöltésére

Pályázat
Jegyzői állás betöltésére

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyzői munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

A jegyző feladata:

– vezeti a polgármesteri hivatalt,
– eljár a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt ügyekben.
– gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében,
– döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
– dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
– tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságainak ülésén,

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot, – a vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzői feladatok ellátásról szóló szakmai programot,
– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat elbírálásánál előny:

– vezetői gyakorlat,
– 2 évnél hosszabb, települési önkormányzatnál eltöltött közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan időre szól. A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15.

A pályázat elbírálója: Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A testület minden pályázót nyílt ülés keretében hallgat meg, kivéve, azon pályázókat, akik ehhez nem járulnak hozzá.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.
Az állás betölthető: 2009. november 1-től

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzői pályázat” megjelöléssel Szűcs Lajos Jászboldogháza Község Polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi címre: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Jászboldogháza, 2009. szeptember 16.

Szűcs Lajos sk.
polgármester

Eboltás

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a 164/2008. (XII. 28.) FVM rendelet értelmében a 3 hónaposnál idősebb ebeket KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLEN a tulajdonos saját költségén, az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni!

(tovább…)

Számítógépes képzés

A KIHOP 2008 kódjelű nyertes eMagyarország Pont kínálta pályázat keretein belül lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődő lakosságnak alapokat bemutató számítógépes képzést biztosíthatunk.

(tovább…)

Kiállítások az Aratónap alkalmából

Tájház (a strand mellett)

  • Helyi gyűjtemények bemutatása

Nyitva: július 11. (szombat): 10-17 óráig (hétköznap bejelentkezés alapján)

Községháza (tanácskozó terem)

  • Gobelin képek (képeket hétfőigkérjük leadni Kisádámné Macusnak)
  • Üveges Lenke néni babagyűjteménye
  • Tanyai életképek
  • Bajor Magdi festményei
  • Fülöp Sándor famunkái

Nyitva:

július 11. (szombat): 10-16 óráig

július 13-18-ig
H-CS: 8-12 óráig; 13-16 óráig P: 8-12 óráig

A plakát letöltése itt.

Köztisztviselői nap 2009. 07.01.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. július 1. (szerda) köztisztviselői nap. Ezen a napon a
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönöm!

Turóczi Istvánné
jegyző

Bajnokavató mérkőzés

2009. június 13-án a Jászboldogházi Sportegyesület hazai pályán fogadta Kengyel csapatát. Az eredmény 1-0 lett javunkra. Ezzel véget ért a megyei III. osztály Jászsági csoportjának bajnoksága, ahol 1. helyen végzett felnőtt csapatunk. Ez az eredmény azt jelenti, hogy az ősztől a megyei II.osztályba léphetünk és színvonalasabb mérkőzésekre számíthatunk! Gratulálunk a csapatnak és edzőjüknek, Bodor Máténak!

Tekintse meg a képeket a galériában!

Változtatási tilalom elrendelése

A Képviselőtestület változtatási tilalmat rendel el Jászboldogháza településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében. A változtatási tilalmat Jászboldogháza belterületén az 5/2005. (IX.14.) számú rendelet a helyi építési szabályzatban megjelölt LF1, LF2, LF3, LF4, jelű falusias lakóterületre rendeli el, a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv módosításának időszakára, azok hatálybalépéséig.

Részletek aletöltések menüpontnál, a testületi ülések jegyzőkönyveinél olvashatók.

A rendeletet kihirdetésének napja: 2009. június 9.
/:Szűcs Lajos:/     /:Turóczi Istvánné:/ polgármester              jegyző

Tűzoltó készülékek vására

A nyári betakarítási munkák megkezdése előtt a mezőgazdasági gépekre kötelezően előírt kézi tűzoltó készülékekre vonatkozóan vásárt és felülvizsgálati akciót szervez a jászberényi tűzoltóság és a szolnoki TÜZES KFT.

Helyszín: Tűzoltóság udvara (Jászberény Jákóhalmi u. 11/a. sz.)
Időpontja: 2009. június 12. 8,00 – 12,00 óra között.

A jászsági tűzoltóversenyről

Május 16-án Jászboldogháza adott otthont a jászsági önkéntes tűzoltók hagyományos erőpróbájához. A rendkívül nagy számban megjelent önkéntes csapatok jó időben, remek szervezés keretében mérték össze képességeiket, gyorsaságukat. A versenyre kilátogatók érdekes, látványos pillanatoknak lehetettek szemtanúi a stafétafutás és a motorfecskendő szerelés versenyszámokban.

A versenyről készült képek megtekinthetők a galériában.

Álláshirdetés

Jászboldogháza község Polgármesteri Hivatala a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet
Jászboldogháza község Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995./II.3./ Korm. rendelet 1.sz. melléklet I/16/I szerint

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

(tovább…)