Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

Közlekedési támogatás igénylése

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.  A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:

– akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg,

– aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.

A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/év, ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, ill. saját háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be! Az igénylőlap letölthető itt, vagy weboldalunk letöltések menüpontjából.

Csatolandó mellékletek:

 • A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény.
 • A kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt évben kifizetett nyugdíj összegére vonatkozó igazolást csatolják).

Karate hírek

Bronzba öntötték a Yakuzák SE. nevét a jászboldogházi karatésok. Tizenegy főt nevezett a Yakuzák SE. jászboldogházi dojoja a II. Kőrös Kupára. Sajnos betegség miatt „csak” tíz fő indult el a versenyen, amit 2010.02.06-án rendeztek a nagykőrösi Kossuth Lajos Általános iskola tornacsarnokában . Több mint 100 induló jött össze Cegléd, Nagykőrős, Abony, Abasár, Szolnok és a Yakuzák SE. versenyzőiből. Sokuknak ez volt életük első karate versenye és voltak olyanok akik már némi rutinnal érkeztek. Az egész napos program betekintést nyújtott a karatékáknak és családjuknak a kyokushin karate világába. A program kora délelőtt felnőtt küzdőedzéssel indult, majd a formagyakorlatok versenyével folytatódott és ezek után következett a várva várt küzdelem.
Fiatal versenyzőink rövid de intenzív felkészülés után sikeresen felvették a harcot a náluk kissé tapasztaltabb ellenfeleikkel. Ezen a kifejezetten kezdőknek szervezett versenyen a várakozást felülmúlva szerepeltek és szép eredményekkel tértek haza.

II. Horváth Kamilla és Kövér János

III. Szabó Lídia, Kerekes Réka, Borsányi Gergő, Tuza Roland, Kohári Ferenc és Bajor Richárd

IV. Mézes István és Racs Tamás

Pisti és Tomi súlycsoportjában indultak a legtöbben és a legtapasztaltabb versenyzők. Pistinek és Tominak nem csak nála magasabb övfokozatú versenyzőkkel, de sokkal tapasztaltabbakkal kellett megküzdeniük és csak hajszálon múlott a jobb szereplés.

Simon Orsolya és Borics Zsolt

A versenyről készült fotók megtekinthetők itt.

Meghívó a Képviselőtestület ülésére

Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

E L N Ö K É T Ő L

3/2010

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a Képviselőtestület ülésére

2010. február 10.-én szerdán délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekrőlEa.: Szűcs Lajos polgármester – szóban

2./ Beszámoló a községi önkormányzat 2010 évi átmeneti gazdálkodásárólEa.: Szűcs Lajos polgármester – írásban

3./ Előterjesztés Jászboldogháza község 2010 évi költségvetési előirányzatainak megállapítására, a költségvetési rendelet elfogadásáraEa.: Szűcs Lajos polgármester – szóban, írásban

4./ Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottsági tagok személyének megválasztásáraEa: dr. Fehérváry Mária jegyző – írásban

5./ Előterjesztés a 2010 évi Közfoglalkoztatási terv elfogadásáraEa.: Szűcs Lajos polgármester – írásban

6./ Előterjesztés a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáraEa.: dr. Fehérváry Mária jegyző – írásban

7./ Előterjesztés a községi Önkormányzat által 2010-ben támogatott és szervezett rendezvényekreEa.: Szűcs Lajos polgármester – szóban

8./ Tájékoztató a Boldogházi Hírek működésérőlEa.: Szűcs Lajos polgármester – szóban

9./ Egyebek

 • Rendőrségi beszámoló ismertetése
 • Jász Világtalálkozó rendezvénysorozat szervezésének véleményezése
 • Pályázat benyújtása az Oktatási intézmény felújítására
 • Tájékoztató a Jászsági Többcélú Társulás költségvetéséről
 • Tájékoztató az Önkormányzat kintlévőségeiről

Jászboldogháza, 2010. február 4.

/:Szűcs Lajos:/

polgármester

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány közleménye

A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.

Adószám: 19220794-1-16

Tisztelt Támogatónk!

 

Először is köszönetet mondok Önnek a 2009. évben nyújtott támogatásért, melynek segítségével sikerült kitűzött feladatainkat megvalósítani.

 1. Így támogattuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket.
 1. Átvállaltuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit, biztosítottuk a tanévvégi jutalomkönyveket, a mazsorett oktatást.
 1. Emellett folyamatosan karbantartottuk a számítástechnikai eszközöket.
 1. Kicseréltük a monitorokat (12db), és a mindennapok oktatásához projektort vásároltunk.
 1. Finanszíroztuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot (70 000Ft értékben).
 1. Segítettük az Árvalányhaj néptánccsoport ruhavásárlását (30 000Ft).
 1. Az alapítványi bál bevételéből elkészült az iskola sportudvar és átjáró aszfaltozása.

Mit tervezünk a 2010-es évre?

Szeretnénk az 1. 2. 3. 5. pontban felsoroltakat továbbra is biztosítani. Mivel ebben az évben nem lesz bálunk, a jó gazda takarékossági gyakorlatával kell élnünk. Természetesen számítunk továbbra is Jászboldogháza lakóinak a SZJA 1%-ból az alapítvány számára felajánlott összegre, így lehetőségünk lesz a boldogházi gyermekeknek minél több gazdag programot biztosítani.

A gyerekek nevében tisztelettel köszönöm támogatását és figyelmét.

Egészségben és sikerekben gazdag esztendőket kívánok.

Jászboldogháza, 2010. január 14.

Zrupkó Ferencné

a kuratórium elnöke

Világbajnokkal edzettek a boldogházi karatésok !

Világbajnokkal edzettek a boldogházi karatésok !

Horváth Kamilla, Kerekes Réka, Lajkó Angéla , Kövér Jani , Kövér Máté  vettek részt   2009.12.18-án a jászberényi dojóban sempai Rózsa Gábor  világbajnok edzésén. A Bajnok edzését a gyerekek szó szerint zsongva várták. A jászberényi , nagykátai és jászboldogházi dojoból több mint negyven tinininja, játékos edzésen, felhőtlen hangulatban ismerte meg a Világbajnokot. Az edzésük végén Gábor mikulás csomaggal és autogrammal ellátott fotóval köszönte meg a gyerekek lelkesedését.

Fotók és bővebb beszámoló a www.yakuzakse.hu weboldalon !

Pályázat jegyzői állás betöltésére

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogházajegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27.

Ellátandó feladatok: A hatályos jogszabályokban meghatározott települési önkormányzat jegyzői hatáskörébe tartozó feladatok és hatáskörök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A Polgármesteri Hivatal vezetése, az Ötv. és további hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint a jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala.

Az irányítása alá tartozó személyek száma:5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Felsőfokú közigazgatási versenyvizsga,

– Felsőfokú képesítés, igazgatás-szervező, jogász,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– B kategóriás jogosítvány,

– Közigazgatási szakvizsga,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz; a vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzői feladatok ellátásáról szóló szakmai programot; a végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. február 1 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt, a 57-460-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogháza címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-69/2009, valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogháza címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-23/2009, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselőtestület a megküldött pályázati anyagok alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kszk.gov.hu – 2009. december 7.


Karateoktatás

Karateoktatás

A Jászberényi Yakuzák Se. Jászboldogházi Szakosztálya a jászberényi és a nagykátai karatésokkal közösen bemutató edzést tart 2009.11.24. kedden, 17:30 kezdettel az iskola tornatermében.

(tovább…)

Meghívó a SPORTBÁLRA

A Jászboldogházi Sportegyesület
szeretettel meghívja
Önt, kedves családját és baráti társaságát a
2009. november 14-én tartandó

Sportbálra

A meghívó megtekintése itt.

Tájékoztató

2008. október végén tájékoztatást adtunk a két régiót is (jászsági és hevesi kistérségeken keresztül) érintő rekultivációs projektünkről. Erről szeretnénk rövid összefoglalót adni. A tájékoztató anyag letölthető itt.

JASE HÍREI

Elkészült a Jászboldogházi Autósport Egyesület 2009. éves képes-zenés összefoglalója, melyben találkozunk a saját szervezésű sprint versenyen készült képekkel, Tűzoltó utcai Gyermekklinika beteg leukémiás lurkóinak szervezett örömautóztatás képeivel, (http://www.duen.hu/hir.php?o=hirek&id=3083, http://www.autosforum.hu/autosport-autos-rendezvenyek/rallye/127-oromautozas-beteg-gyerekekert-tokol.html), valamint az év végén a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség két Rally Túra versenyén készült fotókkal.

Jó szórakozást kíván: a JASE

A videó letöltése.