Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Jászboldogháza

VI. Boldogháza Rally

Ha május, akkor boldogházi rally sprint! Mivel ezt a hónapot Jászboldogháza részéről aktív civil szerepvállalás jellemzi, ezért úgy döntöttünk, hogy mi is bevállaljuk újra, hogy megmozdítsuk a térségben élőket.

(tovább…)

Közmeghallgatás

Jászboldogháza község Képviselőtestülete nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát 2010. április 28.-án szerdán 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti termében tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

(tovább…)

MEGHÍVÓ

Az Árvalányhaj Néptánccsoport szeretettel meghív minden érdeklődőt a 2010. március 27-én 16 órakor kezdődő

„Este a fonóban” című

zenés, táncos műsorára.

(tovább…)

Az orvosi ügyelettel kapcsolatos információk

Évről évre fokozódó, komoly problémát és leterheltséget jelent az orvosügyeleti szolgálat számára a rendkívül sok indokolatlan hívás kezelése és ellátása. Cégünk oktatási, illetve tájékoztató anyagot dolgozott ki. Célunk, hogy ezen anyagokat minél szélesebb körben ismertethessük meg a lakossággal.

(tovább…)

Határozat

Kerekes Zsuzsanna(5144 Jászboldogháza, Szegfű u. 19.) által üzemeltetett „Kondi Büfé”-ben (5144 Jászboldogháza, Vasút u. 14. szám ) 2010. március 12-én megrendezésre kerülő rendezvényt, az önkormányzati rendelet alapján az évi hat alkalomból elsőkéntbeszámítva a rendeletben megállapított nyitvatartási idő mely szerint  02.00-05.00 óra között nem tarthat nyitva be nem tartásávalengedélyezem.

A határozat teljes szövege megtekinthető itt vagy weboldalunk letöltések menüpontjában.

Közlekedési támogatás igénylése

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.  A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:

– akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg,

– aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.

A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/év, ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, ill. saját háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be! Az igénylőlap letölthető itt, vagy weboldalunk letöltések menüpontjából.

Csatolandó mellékletek:

  • A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény.
  • A kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt évben kifizetett nyugdíj összegére vonatkozó igazolást csatolják).